Akce

16.5.2019

Konference „Digitální výroba 2019“

Potěšil nás velký zájem návštěvníků o naši přednášku a ukázky praktických příkladů digitalizace výroby u malých i velkých podniků na platformě MES systému Act-in.

30.4.2019

Mezinárodní konference „Digital Transformation“

Rádi jsme přispěli svými vizemi o budoucnosti digitální transformace průmyslu k pěknému průběhu mezinárodní konference na Podnikatelské fakultě VUT Brno.

10.4.2019

Konference „Údržba pro TOP manažery 2019“

Téma naší přednášky „Sběr a analýza dat pro prediktivní údržbu CNC strojů“ zaujalo řadu posluchačů stejně jako ukázky digitalizace výroby a digitalizace údržby na stánku.

21.3.2019

Veletrh Ampér - seminář „Údržba a diagnostika“

Nejen téma naší přednášky „Software řízení údržby v I4.0 s IoT a SmartGlasess“ zaujalo řadu posluchačů na semináři zaměřeném pro odbornou technickou veřejnost, ale rovněž praktické ukázky systémů na stánku, včetně Condition Monitoringu CNC strojů, chytrých brýlí a rozšířené reality.

20.3.2019

Veletrh Ampér - konference „Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí“

Ve svém příspěvku na konferenci jsme se zaměřili na téma „Slabá místa a úskalí při digitalizaci výroby a implementaci Průmyslu 4.0 v MSP“, kde jsme upozornili na výhody koncepčního řešení digitalizace malých a středních výrobních podniků na platformě MES systémů oproti nekoncepčním neefektivním ostrůvkovým řešením.

14.2.2019

Digitalizace výroby a její financování

Přednášeli jsme na dalším semináři v rámci naší roadshow na téma Průmysl 4.0, ve kterém jsme se kromě příkladů digitalizace výroby věnovali i aktuálním dotacím pro MSP. Seminář jsme organizovali společně s naším INDUSTRY CLUSTER 4.0 a Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP v Praze.

24.1.2019

Konference FENOMÉN 4.0

Přednášeli jsme na konferenci FENOMÉN 4.0 ve Zlíně na Universitě Tomáše Bati, kde jsme vystoupili na Business Stage s příspěvkem „Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou“ a ve SMART zóně jsme představili účastníkům nejnovější inovace v našem MES systému pro SMART FACTORIES, Smart Glasses a AR.

22.1.2019

Konference BRNO INDUSTRY 4.0

Přednášeli a vystavovali jsme na dalším ročníku této úspěšné konference pořádané naším klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0 v Brně, kde jsme vystoupily s příspěvkem „Digitalizace řízení výroby“ a na stánku jsme návštěvníkům ukázali nejnovější inovace v našem MES systému, včetně SmartGlasses a rozšířené reality.

22.11.2018

Workshop „Sběr aktuálních dat z procesu výroby v reálném čase“

Přednášeli jsme na workshopu pořádaného Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP a společností EY na téma „Sběr aktuálních dat z procesu výroby v reálném čase“ konaného ve společnosti BOS Automotive. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další spolupráci.

25.10.2018

Konference ÚDRŽBA 2018

Pravidelná účast na konferenci ÚDRŽBA 2018 opět potvrdila dominantní postavení této konference na poli údržby v ČR. Děkujeme všem účastníkům konference a zájemcům o naši přednášku na téma „Inovace v digitalizaci údržby“ a zájemcům o naše informační systémy na řízení údržby a výroby, kteří si přišli systémy vyzkoušet na náš stánek a navázali s námi spolupráci.

Kontakt
Brno, CZ
info@act-in.cz
+420 545 423 001-3
Kariéra
Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Servisní technik obráběcích strojů

Pro oblast údržby, servisu, generálních oprav a modernizací obráběcích strojů hledáme do svého týmu nové kolegy.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Vývojář .NET – junior/senior

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Servisní inženýr CNC systémů

Pro oblast servisu řídících systémů a pohonů CNC obráběcích strojů s hlavním zaměřením na systémy značky FANUC hledáme do svého týmu nové kolegy.