Informační systémy MES, OEE a CMMS

Vyvíjíme a implementujeme inovativní výrobní informační systémy na základě našich více jak 30-ti letých zkušeností s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha evropských zemích a mnoha výrobních odvětvích. Naše systémy na plánování, monitorování a řízení výroby, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilní průmyslu a potravinářském průmyslu. Naše mezinárodní týmy z Holandska, Německa, Belgie, Česka a Slovenska implementují systémy u zákazníků také v Anglii, Francii, Rakousku, Polsku a Maďarsku.

Náš výrobní informační systém s obchodním označením Act-in RTI MES (Real Time Improvement) plně odpovídá mezinárodním standardům pro systémy kategorie MES (Manufacturing Execution Systems). Act-in RTI MES má modulární skladbu a zákazníci si tak mohou vybírat samostatné moduly a submoduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností.

Hlavní členění modulů dle jejich primárního zaměření na řízení výroby, řízení údržby a řízení kvality je následující:

Řízení výroby

Production Scheduler – pro plánování výroby
Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)
Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory a údržbu
Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílných a kancelářích
ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Řízení údržby

Maintenance Control – pro plánování a řízení údržby dle standardů CMMS a EAMS
Mobile Maintenance – pro mobilní údržbu komunikující se systémem Maintenance Control skrze mobilní zařízení
Condition Monitoring – pro měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s funkcí alarmů

Řízení kvality

Statistical Quality Control – pro vytváření kontrolních plánů a instrukcí, záznamů výsledků měření a jejich statistik

Systémy pracují nad jednou databází MS SQL a mohou komunikovat s ostatními informačními systémy zákazníků, například podnikovými informačními systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze apod.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in MES patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. Za tímto účelem jsme vyvinuly velmi robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které nám umožní připojovat a zpracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

Novinky
4.9.2018
Úspěch Act-in MES v leteckém průmyslu ve Francii

Nový Industry 4.0 závod francouzského leteckého výrobce Latecoere v Toulouse si vybral pro sledování efektivity CNC obráběcích strojů MES systém od Act-in CZ.

16.8.2018
Společnost Act-in CZ vstupuje na americký kontinent

Společnost Act-in potvrzuje svoji silnou pozici dodavatele MES systémů a vítězstvím ve výběrovém řízení společnosti Norma Americas vstupuje na americký kontinent se svým řešením digitalizace pro Industry 4.0.