Maintenance Control

Aplikace Maintenance Control patří do skupiny aplikací obecně označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). Slouží ke kompletní správě a údržbě hmotného majetku společností a řízení jeho životního cyklu.

Aplikace má modulární strukturu a zákazníci si k základní sadě modulů mohou volitelně vybírat další nadstavbové moduly. Nejvíce mají zákazníci zájem o následující moduly:

  • Modul Struktura provozu obsahuje karty strojů a objektů údržby a vytváří přehled o veškerém hmotném majetku společnosti a jeho umístění.
  • Modul Požadavky umožňuje zadávat hlášení a požadavky na oddělení údržby a sledování jejich vyřizování, včetně reakčních časů. Někdy bývá využíván rovněž jako help desk pro IT oddělení.
  • Modul Pracovní příkazy umožňuje přidělovat a evidovat práci interním i externím údržbářům a zaznamenávat poruchy a způsoby jejich řešení, pracovní čas a jména údržbářů a firem, kteří se na nich podíleli, stejně jako použitý materiál a náhradní díly.
  • Modul Plánovaná údržba umožňuje vytvářet a sledovat plány preventivní údržby, z nichž jsou automaticky generovány pracovní příkazy buď v daných periodách nebo podle počtu cyklů, případně on-line diagnostikovaného stavu strojů.
  • Modul Nákup a sklad umožňuje řízení skladů, hlídání minimálních zásob a objednávání náhradních dílů.

Další moduly obsahují např. Revize, Kalibrace, Řízení lidských zdrojů, Správu dokumentace a Analýzy a Reporting .

Nadstavbová aplikace Mobile Maintenance umožňuje na mobilních terminálech PDA vytvářet požadavky, nové pracovní příkazy, odepisovat existující příkazy, provádět inspekční a mazací pochůzky, odebírat materiál a náhradní díly na skladě, provádět inventury skladů a ke všem činnostem pořizovat fotodokumentaci.

Aplikace Maintenance Control může fungovat samostatně a nebo může být propojena s dalšími aplikacemi Act-in jako například ANDON, Plant View, Field Client, Performance Analyser, Production Scheduler nebo Condition Monitoring.

Novinky
4.9.2018
Úspěch Act-in MES v leteckém průmyslu ve Francii

Nový Industry 4.0 závod francouzského leteckého výrobce Latecoere v Toulouse si vybral pro sledování efektivity CNC obráběcích strojů MES systém od Act-in CZ.

16.8.2018
Společnost Act-in CZ vstupuje na americký kontinent

Společnost Act-in potvrzuje svoji silnou pozici dodavatele MES systémů a vítězstvím ve výběrovém řízení společnosti Norma Americas vstupuje na americký kontinent se svým řešením digitalizace pro Industry 4.0.