Mobile Maintenance - Mobilní údržba

Aplikace Mobile Maintenance umožňuje pracovníkům údržby využívat mobilních terminálů typu PDA nebo chytrých telefonů k zadávání požadavků, vytváření nových pracovních příkazů, odepisování existujících pracovních příkazů, provádění a odepisování pochůzek, evidenci zjištěných závad a technického stavu zařízení, odebírání náhradních dílů na skladě a k jejich inventarizaci.

Pracovníkům údržby tak zefektivňuje přístup k informacím ze systému Maintenance Control a stejně tak zefektivňuje odepisování jejich práce a použitého materiálu.

Pro zvýšení efektivity používá k identifikaci pracovníků, strojů a náhradních dílů čárové kódy nebo RFID kódy.

Aplikace umožňuje práci v on-line i off-line režimu, aby byla zabezpečena funkčnost i v oblastech s nedostatečným pokrytí wi-fi sítí.

Aplikace má modulární charakter a zákazníci mohou volit z následujících modulů:

Modul Požadavky

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem může do systému zadávat nové požadavky na údržbu nebo hlášení o zjištěných závadách a přikládat provedené fotografie

Modul Nové příkazy

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem může do systému zadávat nové pracovní příkazy a v nich odepisovat provedenou práci a odebrané náhradní díly a přikládat fotografie. Opravovaná zařízení a odebrané náhradní díly může identifikovat pomocí čárových nebo RFID kódů.

Modul Otevřené příkazy

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem si vybere z přehledu naplánovaných pracovních příkazů, ten který má realizovat a následně na něj odepíše provedenou práci a odebrané náhradní díly a případně přiloží fotografie. Opravovaná zařízení a odebrané náhradní díly může identifikovat pomocí čárových nebo RFID kódů.

Modul Pochůzky

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem si vybere z přehledu naplánovaných pochůzek, tu kterou má realizovat a následně postupuje podle zobrazených kontrolních bodů a instrukcí. Každý bod může identifikovat automaticky dle RFID nebo čárového kódu a provést zápis o zjištěném technickém stavu a pořídit o něm fotografie.

Modul Inventury

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem prochází sklad náhradních dílů, identifikuje uskladněné náhradní díly dle čárového kódu a zapisuje jejich aktuální skladové množství

Modul Vyskladnění

Pracovník po svém přihlášení jménem a heslem nebo čárovým kódem na skladě náhradních dílů identifikuje dle čárového kódu svůj pracovní příkaz nebo pracoviště, na který chce náhradní díl odepsat, následně identifikuje dle čárového kódu příslušný díl a zapíše odebrané množství

Novinky
4.9.2018
Úspěch Act-in MES v leteckém průmyslu ve Francii

Nový Industry 4.0 závod francouzského leteckého výrobce Latecoere v Toulouse si vybral pro sledování efektivity CNC obráběcích strojů MES systém od Act-in CZ.

16.8.2018
Společnost Act-in CZ vstupuje na americký kontinent

Společnost Act-in potvrzuje svoji silnou pozici dodavatele MES systémů a vítězstvím ve výběrovém řízení společnosti Norma Americas vstupuje na americký kontinent se svým řešením digitalizace pro Industry 4.0.