Školení a implementace systémů OEE

Metodiku sledování a vyhodnocování OEE (Overall Equipment Effectiveness) zavádíme u zákazníků již více jak 12 let. V začátcích nebyl tento, dnes již tak fenomenální, ukazatel velmi známý a naší rolí bylo zejména vysvětlování jeho základů, způsobů sběrů dat a jejich vyhodnocování.

Kromě metodického vedení jsme v té době byly i jedna z prvních firem implementujících vlastní specializované softwarové a hardwarové řešení na automatické monitorování strojů za účelem automatického sběru dat o prostojích, výkonnosti a nekvalitě výrobních procesů s hodnocením OEE.

Od té doby se již ohromným způsobem rozšířilo povědomí o tomto důležitém ukazateli mezi manažery výrobních firem a rovněž vznikla řada softwarových řešení, která pomáhají k jeho hodnocení. Některá softwarové řešení jsou jen velmi jednoduchá pro off-line zapisování prostojů a grafické zobrazení výsledků, a jiná řešení již obsahují i hardwarovou část pro automatické sledování strojů.

Přesto vnímáme, že většina společností se nachází v první etapě evidence dat a výpočtu OEE, pro kterou je typické ruční zapisování prostojů do papírových formulářů a jejich následné přepisování do MS Excel pro grafické zobrazení OEE.

Tato etapa je pro výrobní závody velmi důležitá, protože jim umožní prvotní seznámení se praktickými otázkami, které implementace OEE přináší a zároveň jim umožní rozpoznat strukturu svých hlavních ztrát, a to nejčastěji v oblasti prostojů.

Zároveň si ovšem výrobní závody v plné šíři uvědomí, že ohromných přínosů ve sledování OEE, nebo česky CEZ (Celková Efektivnost Zařízení) dosáhnou až při implementaci profesionálního řešení pro automatické monitorování prostojů, výkonu a ideálně i nekvality společně s pokročilým vyhodnocováním a reportingem.

Experti naší společnosti pomáhají firmám zejména s přechodem k profesionálním řešení sledování a vyhodnocování CEZ.

Systémy sledování CEZ typicky implementujeme ve společnostech v automobilovém průmyslu, potravinářském průmyslu, ve strojíresntví, slévárenství, elektrotechnice, v lisovnách plastů, v dřevozpracujícím nebo papírenském průmyslu.

Kromě již více jak 12-ti letých zkušeností s implementací OEE systémů v řadě evropských zemí vychází úspěchy našich projektů z detailních technických znalostí strojů a jejich řídících systémů, což nám umožňuje vhodnou volbu a realizaci připojení ke strojům s maximem dat, která můžeme automaticky sbírat a poskytnout tak zákazníkům mnohem více informací o příčinách a důvodech prostojů, snížení výkonu nebo kvality nezávisle na lidském faktury s bezchybným zpracováním a bezprecedentní vypovídají hodnotou.

Kromě projektů implementace systémů pro sledování OEE a CEZ nabízíme zákazníkům pomoc našich tzv. OEE techniků, tj. servisních techniků, kteří na základě svých zkušeností s údržbou a servisem strojů mohou z výsledků sledování OEE vašich strojů navrhnout konkrétní technická a technologická řešení pro zlepšení OEE.

Novinky
17.9.2017
Firmy z leteckého průmyslu mají zájem o Act-in MES

Přední celosvětový výrobce leteckých motorů zahájil spolupráci se společností Act-in v oblasti Průmyslu 4.0 zaměřenou na efektivitu využití obráběcích CNC strojů ve výrobě.

7.8.2017
Smart Glass pro chytré továrny budoucnosti

Nejznámější světová automobilka objednala ve společnosti Act-in vývoj aplikací pro chytré brýle pro svou továrnu budoucnosti se systémem Act-in MES.