Řízení výroby MES a OEE

Informační systém na řízení výroby představuje u našich zákazníků klíčový zdroj informací o aktuálním stavu jejich výrobních procesů, plnění zakázek, využití strojů a plnění norem, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na případné odchylky od plánu a přijímat včasná a účinná opatření k jejich eliminaci.

Systém začíná kvalitním operativním plánováním zakázek na jednotlivá pracoviště a pokračuje přes přejímání zaplánovaných zakázek na dotykových výrobních terminálech operátory strojů a dále automatickým monitorováním průběhu realizace zakázek, odepisováním vyrobených kusů a zmetků, automatickým sledováním prostojů, přihlašováním a odhlašováním operátorů na pracovištích, automatickou aktualizací plánu výroby dle jeho aktuálního plnění a to vše doplněno on-line vizualizací plánu a skutečného plnění zakázek, prostojů a efektivity strojů OEE, přítomnosti operátorů a dosahované kvality na velkoplošných obrazovkách a dotykových výrobních terminálech. Nedílnou součástí je následná analýza a reporting výsledků.

Samozřejmostí je integrace těchto systémů na řízení výroby do stávajícího informačního systému zákazníků s automatickou výměnou dat se systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze apod.

Společnost Act-in nabízí zákazníkům pro oblast řízení výroby následujících pět hlavních aplikací:

Production Scheduler – pro plánování výroby
Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)
Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory a údržbu
Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílnách a kancelářích
ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Aplikace pracují nad jednou databází MS SQL a zákazníci si mohou vybírat jednotlivé aplikace a jejich moduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností.

Výhodná je rovněž možnost doplňovat tyto aplikace na řízení výroby i o další aplikace Act-in z oblastí řízení údržby a řízení kvality, jejichž bližší informace jsou uvedeny na samostatných stránkách.

Všechny aplikace mají standardní základ a jsou jednoduše konfigurovatelné dle potřeb jednotlivých zákazníků a průmyslových odvětví. Mezi hlavní odvětví, kde se systémy Act-in úspěšně uplatňují patří automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnika, plastikářský průmysl, dřevozpracující průmysl, textilní průmysl, papírenský průmysl a potravinářský průmysl v mnoha vyspělých evropských zemích.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. O to se stará robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které umožňuje připojit a pracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

Novinky
4.9.2018
Úspěch Act-in MES v leteckém průmyslu ve Francii

Nový Industry 4.0 závod francouzského leteckého výrobce Latecoere v Toulouse si vybral pro sledování efektivity CNC obráběcích strojů MES systém od Act-in CZ.

16.8.2018
Společnost Act-in CZ vstupuje na americký kontinent

Společnost Act-in potvrzuje svoji silnou pozici dodavatele MES systémů a vítězstvím ve výběrovém řízení společnosti Norma Americas vstupuje na americký kontinent se svým řešením digitalizace pro Industry 4.0.