Field Client - dotykové výrobní terminály

Aplikace Field Client je určena pro dotykové výrobní terminály pro vizualizaci informací důležitých pro operátory a pro zpětné zadávání dat operátory a dalšími účastníky výrobního procesu jako například seřizovači, údržbáři, nebo kontrolory kvality.

Zobrazování informací na terminálech a obráceně zpracování dat zadávaných na terminálech je řízeno ostatními aplikacemi systému Act-in RTI MES, například aplikacemi Perfromance Analyser, Production Scheduler, Maintenance Control, ANDON nebo Statistical Quality Control.

Společně s aplikací Field Client bývají součástí dodávky i vlastní dotykové terminály. Typ terminálu je volen po dohodě se zákazníkem dle náročnosti výrobního prostředí na odolnost terminálů a požadavků zákazníka na jejich životnost. Terminály bývají většinou doplněny čtečkami čárových kódů a/nebo RFID kódů.

Mezi hlavní volitelné funkce aplikace Field Client patří:

 • Přihlašování a odhlašování pracovníků na pracoviště
 • Zahajování a ukončování výrobních operací a zakázek
 • Odepisování výrobků
 • Odepisování zmetků s výběrem důvodů a příčin jejich vzniku
 • Přiřazení důvodů a příčin automaticky detekovaných prostojů
 • Přiřazení důvodů a příčin automaticky detekovaného snížení výkonu a neplnění časových norem
 • Zobrazování instrukcí, technologických postupů a seřizovacích listů pro výrobu
 • Zobrazování instrukcí pro kontrolu kvality a odepisování výsledků měření
 • Zobrazování instrukcí pro autonomní údržbu a zapisování zjištěných závad a abnormalit
 • Hlášení požadavků na údržbu
 • Odepisování prováděné údržby a servisu
 • Hlášení ANDON
 • Přehledné zobrazení aktuálních stavů připojených strojů a plnění výrobních plánů a klíčových ukazatelů výkonosti jako, např. prostojů, výkonu, kvality, OEE.

Jednotlivé terminály mohou být přiřazeny jak k jednotlivým strojům, tak i ke skupinám vícero strojů.

Novinky
4.9.2018
Úspěch Act-in MES v leteckém průmyslu ve Francii

Nový Industry 4.0 závod francouzského leteckého výrobce Latecoere v Toulouse si vybral pro sledování efektivity CNC obráběcích strojů MES systém od Act-in CZ.

16.8.2018
Společnost Act-in CZ vstupuje na americký kontinent

Společnost Act-in potvrzuje svoji silnou pozici dodavatele MES systémů a vítězstvím ve výběrovém řízení společnosti Norma Americas vstupuje na americký kontinent se svým řešením digitalizace pro Industry 4.0.