Akce

30.4.2019

Mezinárodní konference „Digital Transformation“

Rádi jsme přispěli svými vizemi o budoucnosti digitální transformace průmyslu k pěknému průběhu mezinárodní konference na Podnikatelské fakultě VUT Brno.

10.4.2019

Konference „Údržba pro TOP manažery 2019“

Téma naší přednášky „Sběr a analýza dat pro prediktivní údržbu CNC strojů“ zaujalo řadu posluchačů stejně jako ukázky digitalizace výroby a digitalizace údržby na stánku.

21.3.2019

Veletrh Ampér - seminář „Údržba a diagnostika“

Nejen téma naší přednášky „Software řízení údržby v I4.0 s IoT a SmartGlasess“ zaujalo řadu posluchačů na semináři zaměřeném pro odbornou technickou veřejnost, ale rovněž praktické ukázky systémů na stánku, včetně Condition Monitoringu CNC strojů, chytrých brýlí a rozšířené reality.

20.3.2019

Veletrh Ampér - konference „Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí“

Ve svém příspěvku na konferenci jsme se zaměřili na téma „Slabá místa a úskalí při digitalizaci výroby a implementaci Průmyslu 4.0 v MSP“, kde jsme upozornili na výhody koncepčního řešení digitalizace malých a středních výrobních podniků na platformě MES systémů oproti nekoncepčním neefektivním ostrůvkovým řešením.

14.2.2019

Digitalizace výroby a její financování

Přednášeli jsme na dalším semináři v rámci naší roadshow na téma Průmysl 4.0, ve kterém jsme se kromě příkladů digitalizace výroby věnovali i aktuálním dotacím pro MSP. Seminář jsme organizovali společně s naším INDUSTRY CLUSTER 4.0 a Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP v Praze.

24.1.2019

Konference FENOMÉN 4.0

Přednášeli jsme na konferenci FENOMÉN 4.0 ve Zlíně na Universitě Tomáše Bati, kde jsme vystoupili na Business Stage s příspěvkem „Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou“ a ve SMART zóně jsme představili účastníkům nejnovější inovace v našem MES systému pro SMART FACTORIES, Smart Glasses a AR.

22.1.2019

Konference BRNO INDUSTRY 4.0

Přednášeli a vystavovali jsme na dalším ročníku této úspěšné konference pořádané naším klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0 v Brně, kde jsme vystoupily s příspěvkem „Digitalizace řízení výroby“ a na stánku jsme návštěvníkům ukázali nejnovější inovace v našem MES systému, včetně SmartGlasses a rozšířené reality.

22.11.2018

Workshop „Sběr aktuálních dat z procesu výroby v reálném čase“

Přednášeli jsme na workshopu pořádaného Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP a společností EY na téma „Sběr aktuálních dat z procesu výroby v reálném čase“ konaného ve společnosti BOS Automotive. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další spolupráci.

25.10.2018

Konference ÚDRŽBA 2018

Pravidelná účast na konferenci ÚDRŽBA 2018 opět potvrdila dominantní postavení této konference na poli údržby v ČR. Děkujeme všem účastníkům konference a zájemcům o naši přednášku na téma „Inovace v digitalizaci údržby“ a zájemcům o naše informační systémy na řízení údržby a výroby, kteří si přišli systémy vyzkoušet na náš stánek a navázali s námi spolupráci.

18.4.2018

Roadshow „Průmysl 4.0 selským rozumem“

Další zastávkou našeho roadshow s INDUSTRY CLUSTER 4.0 byla tentokrát Olomouc dne 18.4.2018, kde jsme vystoupili s příspěvkem „Moderní výrobní informační systémy s IoT a rozšířenou realitou“ a pro velký zájem z minulých seminářů opět umožnili účastníkům vyzkoušet si rozšířenou realitu s chytrými brýlemi a MES systémem pro Průmysl 4.0

Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Servisní technik obráběcích strojů

Pro oblast údržby, servisu, generálních oprav a modernizací obráběcích strojů hledáme do svého týmu nové kolegy.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Vývojář .NET – junior/senior

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Servisní inženýr CNC systémů

Pro oblast servisu řídících systémů a pohonů CNC obráběcích strojů s hlavním zaměřením na systémy značky FANUC hledáme do svého týmu nové kolegy.

Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.