Akce

3.11.2019

„Digitální továrna 2.0“ expozice na MSV 2019

Úspěšná expozice „Digitální továrna 2.0“ v pavilonu A1 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně k našemu stánku přivedla mnoho zájemců o digitalizaci výroby, kteří se mohli na praktických příkladech seznámit s platformou Act-in MES pro kompletní řízení výroby a rovněž si vyzkoušet chytré brýle s rozšířenou realitou pro průmyslové využití.

24.10.2019

Digitalizace údržby na mezinárodní konferenci v Liblicích

Na každoroční největší události v oblasti údržby strojů jsme vystoupili s přednáškou „Základní pilíře efektivní digitalizace údržby“ a představili nejnovější trendy a řešení systémů počítačové podpory údržby a správy majetku typu CMMS Act-in Maintenance Control, Mobile Maintenance a Condition Monitoring včetně chytrých brýlí s rozšířenou realitou pro vzdálenou podporu servisu.

18.6.2019

Konference „Digitalizace malých a středních podniků“

Potěšil nás zájem účastníků konference pořádané AMSP ČR a Deloitte o téma naší přednášky „Praktické příklady digitalizace výroby u malých i velkých podniků“.

16.5.2019

Konference „Digitální výroba 2019“

Potěšil nás velký zájem návštěvníků o naši přednášku a ukázky praktických příkladů digitalizace výroby u malých i velkých podniků na platformě MES systému Act-in.

30.4.2019

Mezinárodní konference „Digital Transformation“

Rádi jsme přispěli svými vizemi o budoucnosti digitální transformace průmyslu k pěknému průběhu mezinárodní konference na Podnikatelské fakultě VUT Brno.

10.4.2019

Konference „Údržba pro TOP manažery 2019“

Téma naší přednášky „Sběr a analýza dat pro prediktivní údržbu CNC strojů“ zaujalo řadu posluchačů stejně jako ukázky digitalizace výroby a digitalizace údržby na stánku.

21.3.2019

Veletrh Ampér - seminář „Údržba a diagnostika“

Nejen téma naší přednášky „Software řízení údržby v I4.0 s IoT a SmartGlasess“ zaujalo řadu posluchačů na semináři zaměřeném pro odbornou technickou veřejnost, ale rovněž praktické ukázky systémů na stánku, včetně Condition Monitoringu CNC strojů, chytrých brýlí a rozšířené reality.

20.3.2019

Veletrh Ampér - konference „Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí“

Ve svém příspěvku na konferenci jsme se zaměřili na téma „Slabá místa a úskalí při digitalizaci výroby a implementaci Průmyslu 4.0 v MSP“, kde jsme upozornili na výhody koncepčního řešení digitalizace malých a středních výrobních podniků na platformě MES systémů oproti nekoncepčním neefektivním ostrůvkovým řešením.

14.2.2019

Digitalizace výroby a její financování

Přednášeli jsme na dalším semináři v rámci naší roadshow na téma Průmysl 4.0, ve kterém jsme se kromě příkladů digitalizace výroby věnovali i aktuálním dotacím pro MSP. Seminář jsme organizovali společně s naším INDUSTRY CLUSTER 4.0 a Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP v Praze.

24.1.2019

Konference FENOMÉN 4.0

Přednášeli jsme na konferenci FENOMÉN 4.0 ve Zlíně na Universitě Tomáše Bati, kde jsme vystoupili na Business Stage s příspěvkem „Výrobní informační systémy MES s IoT a rozšířenou realitou“ a ve SMART zóně jsme představili účastníkům nejnovější inovace v našem MES systému pro SMART FACTORIES, Smart Glasses a AR.

Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Developer C# .NET

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Senior Tester / QA Engineer

Pro oblast testování informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.