Prediktivní údržba v digitalizovaném průmyslu

Příležitosti pro větší rozšíření prediktivní údržby jako součásti intergrovaných SW systémů pro řízení údržby a řízení výroby v Průmyslu 4.0 Act-in Maintenance Control.

Jedním z klíčových prvků koncepce Průmysl 4.0 spojené s nastupující digitalizací průmyslu je prediktivní údržba. Praktické implementace prediktivní údržby již nacházíme v řadě průmyslových podniků ať již v částečné podobě údržby dle technického stavu, či diagnostické údržby, tak i v podobě skutečné predikce opotřebení zařízení a dle toho plánované údržby.

Nastupující digitalizace průmyslu ovšem přináší oblasti prediktivní údržby příležitost pro její mnohem větší rozšíření. Na trh přichází nové senzory pro hodnocení technického stavu strojů se schopností rychlé výměny dat s úložišti na internetu a zpracování softwary na řízení údržby, roste míra jejich instalací do nových strojů přímo výrobci a rovněž zabezpečení výstupu dat ze strojů do softwarů na řízení údržby a Condition Monitoring.

Softwary na řízení údržby se dále více přizpůsobují práci s velkým množstvím on-line měřených dat ze strojů, jejich vyhodnocování a predikci budoucího stavu strojů. Mezi positivní faktory je potřeba rovněž vnímat větší míru popularizace prediktivní údržby jako jednoho z klíčových nástrojů pro zvýšení efektivity a produktivity výrobních podniků mezi manažery, kteří více než dříve podporují její zavádění.

Začlenění vhodné prediktivní údržby do systému řízení údržby vede k úsporám nákladů na údržbu strojů a eliminaci rizika prostojů výroby a ztráty zákazníků, či dopadů do bezpečnosti práce a životního prostředí, nebo spotřeby energií.

Vytvoření vlastního systému není složité a znamená především:

1. Analýzu záznamů o historii poruch, jejich projevech, příčinách a dopadech v informačním systému řízení údržby

2. Výběr veličin vypovídajících o míře provozování daného zařízení a o míře opotřebení kritických funkčních částí

3. Výběr mezi on-line odečítáním hodnot těchto veličin nebo jejich intervalovým pochůzkovým sběrem

4. Výběr mezi hodnocením výsledků vlastním proškoleným pracovníkem nebo externím specialistou

5. Nákup příslušného vybavení, instalace senzorů, připojení strojů a konfigurace informačního systému.

6. Vyhodnocování získaných hodnot a optimalizace plánů preventivní údržby.

Mezi hlavní funkce informačního systému údržby patří zpracování, vizualizace, analýza a archivace měřených dat. Automatické generování alarmů při překročení nastavených mezních hodnot a hlášení ve formě SMS, e-mailů a generování požadavků na údržbu nebo pracovních příkazů.

V analytické části informační systémy zobrazují historii a trendy sledovaných událostí s následnou predikcí.

Tyto systémy posilují roli a význam kvalifikovaných techniků a inženýrů údržby k růstu a lepšímu uplatnění ve prospěch svých společností.

Dr. Lubomír Sláma, MBA je jednatel společnosti Act-in CZ, s.r.o. zabývající se procesy a nástroji řízení údržby průmyslových podniků.

Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Developer C# .NET

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Senior Tester / QA Engineer

Pro oblast testování informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.