Průmysl 4.0 - lidé, stroje, systémy

Moderní technologie pro Průmysl 4.0 systémy MES, CMMS, EAM, OEE a Condition Monitoring jako služba společně se servisem strojů a inženýringem údržby.

Rozvoj informačních technologií a očekávání vycházející z cílů čtvrté průmyslové revoluce, dle tzv. koncepce Industrie 4.0, je velmi inspirující pro zvyšování přínosů kvalifikovaných techniků údržby v úspěšných výrobních společnostech.

Rychlý internet a datová komunikace mezi jednotlivými stroji, procesním vybavením, nářadím a materiálem zpracovaná vysokým výpočetním výkonem ve výrobních informačních systémech MES v důležité informace pro včasné a účelné provádění prediktivní údržby a servisních zásahů nabízí kvalifikovaným technikům zcela jedinečné možnosti, jak zvýšit efektivitu a úspěšnost práce. Kromě rychlosti, šíře a kvality získávaných informací přináší internet věcí do průmyslu i nové možnosti zobrazení těchto informací, od aktuálních zobrazení na PDA, chytrých telefonech a tabletech až po budoucí zobrazení na nositelné elektronice typu brýlí nebo hodinek.

Využití moderních technologií bude přinášet nejlepší výsledky, bude-li spojeno s aplikací efektivních metod a principů Best Practive v TPM. Od kvalifikovaných techniků údržby se očekává schopnost spojit vysokou technickou odbornost se schopností využívat vyspělé informační technologie a aplikovat ověřené principy TPM v každodenní praxi. Dosažení těchto očekávání je možné jak nákupem příslušných informačních technologií, posilováním technické odbornosti techniků a jejich zaškolováním v TPM, tak i spoluprací se specializovanou společností, která nabízí integrované řešení v podobě technických odborníků se znalostmi
TPM a s vlastními vyspělými informačními technologiemi.

Tradiční pojetí nabízených služeb společnosti Act-in, která vznikla roku 1984 v Holandsku, se člení na:

• odbornou údržbu a servis strojů,

• výrobní informační systémy,

• poradenství a školení TPM.

Intenzivní rozvoj výrobních technologií, informačních systémů a metod plánování a řízení práce údržby inspirují společnost Act-in k inovacím služeb a forem spolupráce se zákazníky, zejména k integrovanému přístupu v nabízených službách, kdy je technik Act-in nositel odborných technických dovedností, při jejichž uplatňování seznamuje zákazníky s principy TPM a zároveň s využíváním informačních technologií.

Pro role takto vysoce kvalifikovaných techniků údržby se používají názvy jako TPM technik, OEE technik či Blue Collar Coach (BCC).

Své kompetence uplatňují TPM technici jak při realizaci každodenních prací údržby, tak při posilování principů TPM koučováním operátorů a pracovníků údržby a dále budováním sdílené znalostní databáze s využitím informačních systémů Act-in.

Mezi základní vybavení takového technika patří kromě standardního kufru s nářadím také dokumentace TPM a notebook s mobilním terminálem včetně nainstalovaného systému. Informační systém může být nainstalován rovněž na počítačích a terminálech zákazníka, což mu umožní plně využívat tento informační systém a dovednosti v jeho obsluhování TPM technikem k budování vlastní znalostní databáze a účinného systému efektivní plánované údržby. Zákazníci tak získávají jedinečnou přidanou hodnotu k nakupované službě údržby a servisu strojů v nadstandardní pomoci v přirozené implementaci principu TPM a v získání informačního systému na řízení údržby.

Autorem článku je Dr. Lubomír Sláma, MBA, jednatel společnosti Act-in CZ, s. r. o., zabývající se procesy a nástroji řízení údržby průmyslových podniků.

Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Developer C# .NET

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Senior Tester / QA Engineer

Pro oblast testování informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.