Řekli o nás

Aplikace Maintenance Control se u nás stala základním informačním systém pro dennodenní práci oddělení údržby a díky podpoře vedení společnosti získala tato aplikace rovněž aktivní uživatele jak v oblasti výroby, tak i například kvality a dalších oddělení a byla následně doplněná i o aplikaci Performance Analyser pro monitorování výroby a sledování OEE, včetně interface na plánování výroby v ERP MfGPro.

Libor Vykoupil
KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Společnost Act-in jsme si vybrali ve výběrovém řízení na implementaci OEE systému pro lisovnu plastů především z důvodu dobrých referencí od společností, které již zmíněný systém implementovali. Tento fakt byl navíc podpořen flexibilitou celého systému s možností dodatečného a jednoduchého rozšíření o další moduly, rozumnou cenou a termíny implementace. Samozřejmostí byla možnost referenční návštěvy a profesionální jednání celého týmu. Na základě velmi dobré zkušenosti jsme později OEE systém rozšířili i do střediska obrábění a v rámci projektu zlepšení údržby jsme se nakonec rozhodli aplikovat i modul Maintenance Control – systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby. Ještě před implementací samotného systému jsem uvítali možnost komplexního auditu údržby, který potvrdil, že společnost Act-in není pouhým instalátorem nabízených aplikací, ale poskytuje komplexní služby podpořené velmi dobrou odbornou způsobilostí v dané problematice.

Tomáš Žďárek
Stanley Black & Decker, Inc.

Informační systém Maintenance Control se v naší společnosti stal nedílnou a nepostradatelnou součástí oddělení údržby. Díky výborně fungujícímu informačnímu systému Maintenace Control a technické podpoře ACT-IN vedení naší společnosti zavádí instalace systému Performance Analyser pro monitorování efektivity výroby.

Tomáš Malina
NORMA Czech, s.r.o.

Aplikace Performance Analyser pro monitorování výroby  nám přinesla lepší přehled o skutečné časové náročnosti jednotlivých výrobních operací. Program Maintenance Control  výrazně nahrazuje dřívější evidenci údržby a oprav na papírových formulářích a v MS Excelu. Díky společnosti ACT in a jejím produktům  jsme dosáhli vyšší efektivity naší výroby a lepší přehled o všech ztrátách.

Ing. Jiří Zahradník
Franklin Electric s.r.o.

Aplikace Act-in Performance Analyser nám poskytuje objektivnější informace o využití kapacit našich strojů a pomáhá nám v efektivním řízení výrobních procesů.

Ing. Jana Redková
BOS, spol. s.r.o

Informační systém Act-in Maintenance Control úspěšně nahradil naši dřívější intenzivní evidenci údržby a oprav zařízení na papírových formulářích a v MS Excel, čímž jsme dosáhli výrazných úspor díky snížení časové náročnosti evidence a snížení nákladů na tisk formulářů. Systém rovněž snížil významným způsobem časovou náročnost provádění analýz a tvorby reportů.

Ing. Pavel Svoboda
Arens Oberflächenfullservice s.r.o.

Vedle modulu Performance Analyser, který nám pomohl rozklíčovat úzká místa na výrobní lince, jsme implementovali také modul Maintenance Control. Pomocí tohoto modulu máme kompletní přehled o opravách a údržbových akcích na veškerém zařízení v nejen ve výrobě.

Libor Dokoupil
FERAMO Metallum International, s.r.o. / ACE Group

Společnost Act-in jsme si jako dodavatele systému pro sledování OEE vybrali ve výběrovém řízení z důvodu prokazatelných instalací v ČR a v zahraničí a nabízenému plnohodnotnému již ověřenému produktu, který je navíc rozšiřitelný o další moduly (např. modul údržby Maintenance Control, PlantView a další). Za jeden rozhodujících bodů ve fázi výběru a testování nového OEE systému v podniku považuji schopnost firmy Act-in získat požadovaná data z široké škály strojního zařízení za dobrého poměru cena/výkon. Projekt byl navíc podpořen přesvědčivou referenční návštěvou, profesionálním vystupováním odborníků z této firmy a poradenským servisem při implementaci tohoto projektu.

Ing. Radim Sládek
TVD - Technická výroba, a. s.

Informačním systémem Maintenance Control jsme úspěšně nahradili kompletní evidenci provozní údržby v MS Excel. Důležitým faktorem bylo napojení na již stávající Andon systém, se kterým je MC propojen a stal se stěžejním pro řízení údržby. Dosáhli jsme výrazných časových a finančních úspor a zvýšili jsme efektivitu každodenních pracovních úkolů na všech stupních řízení. MC nám výrazně urychlil provádění analýz, reportů a sdílení informací o stavu zařízení s ostatními odděleními.

Jaroslav FOITL
Daikin Device Czech Republic s.r.o.

Výrobní informační systém Act-in nám pomohl zavést systematičtější přístup při sledování výroby a evidenci technických zásahů v oddělení údržby. Systém vyžaduje aktivní přístup operátorů linek i supervizorů, což vede k vyšší kvalitě informací v porovnání se systémem ručně psaných reportů přepisovaných do Excel tabulí. Dlouhodobě sbírané informace nám pak slouží pro denní, měsíční a roční vyhodnocování prostojů a jejich příčin.

Jan Ryšavý
Nedcon Bohemia, s.r.o.
Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Developer C# .NET

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Senior Tester / QA Engineer

Pro oblast testování informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.