Condition Monitoring

Aplikace Plant Monitor pro Condition Monitoring umožnuje měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s nastavením jejich mezních hodnot a automatickým generováním alarmů.

Mezi typické příklady patří sledování provozních teplot, tlaků, odběrů elektrické energie, motohodin, cyklů, zdvihů případně vibrací.

Aplikace umožňuje připojení neomezeného množství sledovaných signálů, k jejichž automatizovanému zpracování může využívat vlastní robustní centrální jednotky IMTS (Independent Mobile Tracking System), případně jiných systémů třetí stran.

Pro každou sledovanou veličinu si uživatel může zadat dvě úrovně mezních hodnot při jejichž překročení je vyvolán alarm. Systém zaznamenává historii alarmů a uživatelé tak získávají přehled o všech událostech na strojích spojených s překročením zadaných mezních hodnot. Alarmy při překročení mezních hodnot mohou být automaticky doprovázené zasíláním SMS nebo emailů zodpovědným osobám.

Časový průběh jednotlivých sledovaných veličin je možné zobrazovat současně na jedné obrazovce v jednotlivých oknech nad sebou a odvozovat jejich vzájemné korelace vedoucí k následným nežádoucím jevům a poruchám strojů, forem a nástrojů.

Měření veličin může probíhat jak nepřetržitě tak pouze v určitých intervalech, například 1x za měsíc můžeme změřit chování stroje v předdefinovaném kontrolním režimu a získaný výsledek měření porovnat s předchozími měřeními.

Získané informace umožňují nastavení efektivní prediktivní údržby za účelem zamezení neplánovaných poruch, zhoršení produktivity, zhoršení kvality nebo ohrožení bezpečnosti pracovníků a čistoty životního prostředí.

Aplikace Plant Monitor může fungovat samostatně a nebo může být propojena s dalšími aplikacemi Act-in jako například ANDON, Field Client, Performance Analyser, Maintenance Control nebo Production Scheduler.

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.