Řízení kvality a SPC

Aplikace Statistical Quality Control umožnuje inženýrům a manažerům kvality vytváření plánů kvality pro jednotlivé produkty a výrobní operace, vytváření instrukcí pro jednotlivé kontrolní body v těchto plánech a rovněž stanovovat při jakých situacích má ke kontrole dojít, např. při zahájení a ukončení výrobní dávky, nebo při vyrobení každého x-tého násobného kusu, nebo v opakovaných časových periodách.

Řízení kvality a SPC

Tyto informace jsou automaticky zobrazovány na výrobních terminálech operátorům. Jakmile operátor zahájí výrobu daného výrobku nebo výrobní operace, systém ho vizuálně na terminálu automaticky upozorní na existující požadavky z kontrolního plánu, zobrazí mu instrukce a zároveň ho vyzve k zapsání výsledků kontroly zpět do systému, není-li tato informace již poslána do systému automaticky z měřícího zařízení nebo testovací stanice.

Zapsané výsledky se zobrazují on-line inženýrům a manažerům kvality pro jejich celkovou evidenci, analýzu a reporting výsledků.

V případě zjištěné neshody, může operátor vytisknout průvodku a přiložit ji k danému výrobku, aby nedošlo k jeho záměně se shodnými kusy. O neshodě systém informuje rovněž inženýra a manažera kvality, kteří mohou rozhodnout o jeho uvolnění pro další operace, nebo jeho vyřazení do zmetků či zaslání na rework.

Aplikace Statistical Quality Control umožňuje ve spojení s aplikací Plant Monitor také sledovat kritické procesní veličiny a hodnotit a reportovat stabilitu a způsobilost procesu SPC.

Kromě propojení s aplikací Plant Monitor je možné rovněž propojení s ostatními aplikacemi Act-in jako například Maintenance Control, ANDON, Plant View, Field Client, Performance Analyser nebo Production Scheduler.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení