Bezpapírová výroba

Bezpapírová výroba se prolíná všemi funkčními oblastmi MES systému jako jeden ze základních pilířů moderní a efektivní digitalizované výroby. Digitální dokumentace je spojena jak s řízením výroby, tak s řízením kvality, řízením údržby, řízením BOZP a dalšími procesy vyžadujícími řízené sdílení dokumentace s výrobními pracovišti. Výsledkem je plná kontrola dokumentů a jejich verzí, se kterými jednotlivá pracoviště pracují, a které se promítají do kvality, efektivity a bezpečnosti jejich práce.

Bezpapírová výroba

Modul Instructions umožňuje provázat výrobní zakázky a pracoviště s příslušnou výrobní dokumentací jako například s výrobními a technologickými postupy, montážními postupy, výkresy, návodkami, kusovníky, seřizovacími listy, nástrojovými listy či bezpečnostními směrnicemi nebo jinými organizačními nařízeními a navazuje tak na moduly Statistical Quality Control, Maintenance Control nebo Tool Management, které umožňují provázání dokumentace s plány kvality, kontrolními instrukcemi, měřícími postupy, výrobními prostředky, nástroji, údržbou nebo náhradními díly či chemikáliemi.  

Modul Instructions dává možnost jak práci s formátem dokumentů tak formátem videa a poskytuje vysoký komfort uživatelům výrobních terminálů včetně možností zobrazení více dokumentů současně nebo dotykové ovládání a zoomování/přibližování detailů i v případě používání větších formátů výkresů.

Pracovníci na příslušných pracovištích jsou automaticky upozorněni na dokumentaci, jež jim je k dispozici nebo s níž je od nich vyžadováno seznámení se včetně potvrzení že tak učinili, což je zejména vhodné u nových verzí dokumentace nebo u nových organizačních nebo bezpečnostních opatřeních.

Management v modulu Instructions zadává pravidla dle kterých jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích příslušné dokumenty a rovněž získává přehled o jejich potvrzení pracovníky na výrobních terminálech, přičemž dokumenty je možné provázat skrze definovaná datová úložiště nebo vlastní dokumentační databázi MES systému. Rovněž je možné provázání s ERP nebo DMS systémy, případně dalšími datovými zdroji.

V rámci MES systému Act-in modul Instructions využívá zejména vazby na moduly Field Client, Performance Analyser nebo Production Scheduler.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení