DNC síť a nahrávání NC programů do strojů

Pro zvýšení efektivity a kvality práce s NC programy se využívají DNC sítě umožňující vzdálený přístup k uloženým NC programům na serverech přímo z CNC strojů a jejich nahrávání do strojů bez potřeby manuálních přenosných datových médií. V rámci integrace těchto funkcionalit v systému Act-in je zvýšen komfort práce s NC programy pro operátory a seřizovače strojů skrze automatické vazby mezi spouštěnými výrobními zakázkami a konkrétními NC programy a ovládáním na operátorském terminálu v modulu Field Client.

DNC síť

Tato integrace může být realizována jak pro existující síťové propojení mezi stroji a datovými úložišti.
Tak může být realizována v rámci vytvářeného síťového propojení strojů a serverů při implementaci monitoringu strojů a MES systému.
Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení