Výrobní logistika

Výrobní logistika zabezpečuje plnou kontrolu nad materiálovým tokem ve výrobě od vyskladnění vstupního materiálu do výroby po naskladnění hotových výrobků na sklad. Umožňuje efektivní řízení manipulace s materiálem a polotovary a zvyšuje tak efektivitu celé výroby. Poskytuje přehled o stavu materiálu na jednotlivých pracovištích a meziskladech a o rozpracované výrobě, stejně jako o jednotlivých manipulacích a převozech materiálu. Umožňuje plánování manipulací a převozů materiálů v souladu s plánem výroby a potřebami jednotlivých pracovišť.

Výrobní logistika

Modul Intralogistics dává manažerům výroby, manažerům plánování a manažerům logistiky a zásobování nástroj pro plánování práce manipulantů a zabezpečení jejich efektivního využití v souladu s plánem výroby a aktuálním stavem jejího průběhu na jednotlivých pracovištích, včetně reakcí na operativní změny plánu a situacích na pracovištích, k čemuž přispívá on-line přehled o stavu jednotlivých pracovišť a jejich zásobování materiálem.

Modul umožňuje jak zvyšování efektivity využití výrobních pracovišť tak snižování nadměrných zásob rozpracované výroby. Ke zvyšování efektivity využití pracovišť a OEE přispívá výrazné snížení prostojů způsobených čekáním na materiál, protože nebyl v čas zabezpečen jeho návoz na pracoviště, nebo nebyl navezen v odpovídajícím množství nebo byl navezen chybný materiál. Ke snižování nadměrných zásob rozpracované výroby přispívá detailní přehled o materiálových tocích a stavu rozpracované výroby a potřeb jednotlivých pracovišť v souladu s plánem výroby umožňující snížit pojistné materiálové zásoby a výši mezioperačních zásob.     

Efektivní využití manipulačních pracovníků, manipulačních prostředků a lokací pro umístění materiálu a polotovarů ve výrobě a meziskladech zabezpečuje plánování fronty práce pro manipulanty v souladu s efektivním výrobním tokem a umístěním materiálu a polotovarů na jednotlivých lokacích. Přehled o jednotlivých manipulacích a využití pracovníků a prostředků následně umožňuje optimalizaci jejich využití a zvýšení jejich efektivity. 

Pro identifikaci materiálů, polotovarů a přepravek se nejčastěji používají štítky nebo průvodky s čárovými nebo QR kódy, stejně jako se používají pro označení lokací, tj. skladových pozic nebo pracovišť. Mohou být rovněž využity i jiné technologie založené na RFID technologiích nebo RTLS. Manipulační pracovníci a manipulační prostředky jsou vybaveny nejčastěji tablety pro zobrazování fronty práce a umístění materiálů a čtečkami pro načítání materiálů, polotovarů a skladových lokací.   

Modul Intralogistics může být plně propojen s ERP nebo WMS systémem zákazníka za účelem načítání dat o stavu skladových zásob vstupního materiálu a zpětného zasílání informací o použitém materiálu a o naskladnění rozpracovaných nebo hotových výrobků.

V rámci MES systému Act-in modul Intralogistics využívá zejména vazby na modul Field Client, Production Scheduler nebo ANDON.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení