Digitalizace
řízení výroby
se systémem MES

Informační systém na řízení výroby dle standardů Průmyslu 4.0 představuje u našich zákazníků klíčový zdroj informací o aktuálním stavu jejich výrobních procesů, plnění zakázek, kvality výrobků, způsobilosti procesů SPC, technickém stavu, údržbě a využití OEE strojů, efektivitě operátorů, dodržování technologické kázně a plnění norem, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na případné odchylky od plánu a přijímat včasná a účinná opatření k jejich eliminaci a řízení a zvyšování produktivity.

MES Digitalizace výroby

Plánování výroby

Plánování
výroby

Monitorování výroby

Monitorování
výroby

Výrobní terminály

Výrobní
terminály

Bezpapírová výroba

Bezpapírová
výroba

Výrobní logistika

Výrobní
logistika

Traceability

Traceability

Řízení kvality a SPC

Řízení
kvality a SPC

Řízení údržby

Řízení
údržby

Řízení správy nástrojů

Řízení správy
nástrojů

ANDON

ANDON

Vizualizace

Vizualizace

Sběr dat ze strojů

Sběr dat
ze strojů

DNC a nahrávání NC programů

DNC a nahrávání
NC programů

Monitorování energií

Monitorování
energií

Integrace s ERP systémy

Integrace
s ERP systémy

Chytré brýle AR, MR a VR

Chytré brýle
AR, MR a VR

Systém moderního bezpapírového řízení výroby začíná kvalitním operativním plánováním zakázek na jednotlivá pracoviště a pokračuje přes přejímání zaplánovaných zakázek na dotykových výrobních terminálech operátory strojů a dále automatické monitorování strojů a průběhu realizace zakázek, dodržování technologických postupů a kontrolních plánů, odepisování vyrobených kusů a zmetků, odepisování výsledků kontrol kvality,  automatické sledování prostojů a výkonu, přihlašování a odhlašování operátorů na pracovištích, automatickou aktualizací plánu výroby dle jeho aktuálního plnění a to vše doplněno on-line vizualizací plánu a skutečného plnění zakázek, prostojů a efektivity strojů OEE, přítomnosti a efektivity operátorů a dosahované kvality na velkoplošných obrazovkách a dotykových výrobních terminálech. Nedílnou součástí je následná analýza a reporting výsledků. Systém využívá i nejmodernější technologie chytrých brýlí (Smart Glasses) a rozšířené reality (AR).

Samozřejmostí je datová integrace těchto systémů na řízení výroby do stávajícího informačního systému zákazníků s automatickou výměnou dat se systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, QAD, Helios, Karat, Dimenze, QI apod.

Act-in MES je modulární systém, který umožňuje vytvářet zákazníkům škálovatelná řešení odpovídající jejich aktuálním potřebám s možností následného plynulého rozšiřování o další moduly a aplikace. Mezi hlavní moduly a aplikace patří:

Production Scheduler – pro plánování výroby

Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)

Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory a údržbu

Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílnách a kancelářích

ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Traceability - pro on-line sledování a kontrolu kompletního průběhu výrobků výrobním procesem, dodržení výrobních postupů a technologických podmínek, vytváření rodokmenu výrobku a zpětné dohledatelnosti

Maintenance Control – pro plánování a řízení údržby dle standardů CMMS a EAMS

Mobile Maintenance – pro mobilní údržbu komunikující se systémem Maintenance Control skrze mobilní zařízení

Condition Monitoring – pro měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s funkcí alarmů

Statistical Quality Control – pro vytváření kontrolních plánů a instrukcí, záznamů výsledků měření a jejich statistik, včetně SPC

Chytré brýle a rozšířená realita - pro efektivnější řízení výroby, kvality a servisu

Aplikace pracují nad jednou databází MS SQL a zákazníci si mohou vybírat jednotlivé aplikace a jejich moduly dle jejich aktuálních potřeb a finančních možností. Společnost Act-in nabízí rovněž poradenství v oblasti financování projektů v podobě dotací MPO pro Technologie - Průmysl 4.0

Všechny aplikace mají standardní základ a jsou jednoduše konfigurovatelné dle potřeb jednotlivých zákazníků a průmyslových odvětví. Mezi hlavní odvětví, kde se systémy Act-in úspěšně uplatňují patří automobilový průmysl, letecký průmysl, strojírenství, elektrotechnika, plastikářský průmysl, dřevozpracující průmysl, textilní průmysl, papírenský průmysl a potravinářský průmysl v mnoha zemích Evropy, Ameriky a Asie.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in MES patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. O to se stará robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které umožňuje připojit a pracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

IMTS box zajišťuje online sběr dat z výrobního procesu s digitální identifikací jednotlivých prvků systému, zejména výrobků, přepravek, strojů,  nástrojů a operátorů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT.

Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA nebo MTConnect, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC. Kromě výše uvedených standardních komunikačních nástrojů společnost Act-in vyvýjí vlastní specializované komunikační nástroje pro přímou komunikaci s CNC obráběcími stroji s řídícími systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc a Mazatrol.

Detailnější informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny na jednotlivých stránkách daných aplikací.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení