Dotace

Poskytujeme odborné poradenství ohledně dotací pro Průmysl 4.0, což může být cennou službou pro průmyslové firmy, které hledají finanční podporu pro své projekty v oblasti digitalizace a modernizace výrobního prostředí. Posuzujeme současnou úroveň digitální transformace podniků a jejich připravenost pro implementaci nových digitálních technologií a navrhujeme konkrétní efektivní řešení s rychlou návratností.

Dotace pro Průmysl 4.0

Pomáháme malým a středním podnikům s úspěšným získáním dotací pro Průmysl 4.0 dle aktuální výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu " Výzva X. programu podpory Technologie " s plánovaným termínem přijímání žádostí od 23.9.2019 do 16.12.2019. Bližší informace o výzvě jsou dostupné na odkazu MPO: www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/technologie---x--vyzva--247803/

Rádi Vám vysvětlíme jednotlivá odborná kritéria, vyhodnotíme Váš současný stav a v souladu s Vašemi očekáváními navrhneme technologická řešení pro budoucí plánovaný stav implementace Průmyslu 4.0 ve Vašem podniku.
Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení