Mobile Maintenance
Mobilní údržba

Aplikace Mobile Maintenance pro chytré telefony a tablety s Android a Apple iOS umožňuje pracovníkům údržby nejjednoduší a nejefektivnější způsob práce se systém řízení údržby.

Mobilní údržba

Přehledně jim zobrazuje hlášení poruch, požadavky na údržbu a pracovní příkazy a umožňuje jim tím nejjednoduším způsobem převzít hlášení nebo požadavek a odepsat provedenou práci se všemi doplňujícími informacemi o technickém stavu zařízení před a po opravě a o použitých náhradních dílech společně s pořízením fotodokumentace.

Aplikace automaticky identifikuje stroj, nástroj nebo jiné zařízení, na kterém se práce provádí, osobu pracující s terminálem a čas začátku a konce práce. Tyto informace on-line přenáší do systému Maintenance Control, kde má manažer a plánovač údržby okamžitý přehled o aktuálně prováděných pracech svých údržbářů a může jim tak mnohem efektivněji plánovat další práci a stanovovat její priority s cílem maximalizace využití kapacit údržbářů, nástrojařů a seřizovačů. 

Kromě efektivní podpory operativní údržby samozřejmě plnohodnotně podporuje plánovanou preventivní a prediktivní údržbu. Kompletně řídí a kontroluje postup údržbářů při preventivních prohlídkách a pochůzkách, zabezpečuje sběr dat o stavu strojů a zaznamenává čas a místa provedených kontrol.

Stejně efektivní podporu poskytuje v oblasti práce s náhradními díly. Poskytuje údržbářům rychlé informace o dostupnosti potřebných dílů na skladě, o jejich specifikaci, množství a skladové lokaci, čímž zásadním způsobem zkracuje čas hledání náhradních dílů a zkracuje délku opravy. Samozřejmostí je použití aplikace při vyskladňování a naskladňování dílů v průběhu opravy. Velkým pomocníkem je aplikace rovněž při vytváření nových skladových položek a pořizování celých skladů do systému.

Nástrojaři a seřizovači oceňují rovněž plnohodnotné zapojení aplikace to procesu správy nástrojů a forem, jejich výměn, seřizování, údržby a oprav.

K identifikaci pracovníků, strojů, nástrojů a náhradních dílů používá aplikace čárové kódy nebo RFID kódy.

Aplikace umožňuje práci v on-line i off-line režimu, aby byla zabezpečena funkčnost i v oblastech s nedostatečným pokrytí wi-fi sítí.

Aplikace má modulární charakter a zákazníci mohou volit z vícero modulů, dle jejich aktuálních potřeb.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení