Performance Analyser - měření OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness) je klíčovým ukazatelem efektivity zařízení v průmyslu. Jedná se o metriku, která pomáhá měřit a analyzovat, jak efektivně jsou využívána výrobní zařízení v rámci určitého výrobního procesu. OEE kombinuje tři základní faktory, které ovlivňují efektivitu zařízení, a to jsou dostupnost, výkon a kvalita.

OEE Řízení efektivity strojů

Aplikace Performance Analyser - měření OEE je určena k on-line sledování vytíženosti a stavu strojů, jejich efektivního využití dle ukazatele OEE, sledování průběhu zakázek a práce operátorů.

Klíčový je automatický sběr dat přímo ze strojů, linek a pracovních stanic pro on-line záznam začátků a konců prostojů, jejich příčin, výrobních cyklů, rychlostí výroby, počtu shodných a neshodných kusů, včetně příčin těchto neshod. Připojení může být realizováno mnoha způsoby od přímé komunikace s řídícími počítači strojů, přes PLC až po snímání signálů na svorkách v elektro rozvaděčích strojů, nebo přidáním nových snímačů.

Pro přihlašování operátorů na pracoviště a odvádění zakázek se mohou používat volitelné dotykové výrobní terminály umístěné v blízkosti pracovišť. Terminály mohou být vybaveny čtečkami zaměstnaneckých karet a čárových kódů pro načítání pracovních příkazů a jednotlivých operací. Pracovní příkazy lze také vybírat z on-line seznamu na terminálu.

Aplikace Field Client na výrobních terminálech zároveň zobrazuje operátorům informace o plnění jejich plánu, plnění výkonnostních norem a kvality. Na terminálech je možné dále odvádět shodné a neshodné kusy, zobrazovat pracovní postupy, zadávat požadavky a hlášení na údržbu, zobrazovat instrukce pro preventivní údržbu a zároveň odepisovat její provedení, zobrazovat instrukce pro kontrolu kvality a odepisovat výsledky kontrol, nebo evidovat výměnu nástrojů a forem.

Data jsou poté přenášena i do dalších aplikací Production Scheduler, Maintenance Control, Statistical Quality ControlPlant View.

Performance Analyser následně poskytuje řadu analýz a výstupů v podobě Pareto grafů, tabulek a tiskových sestav.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení