Vizualizace na velkoplošných obrazovkách v Plant View a na mobilních zařízeních v Mobile Plant View

Aplikace Plant View umožňuje vizualizaci aktuálních informací o stavu strojů a výrobních linek na velkoplošných obrazovkách ve výrobních halách, kancelářích mistrů, odděleních údržby, logistiky a kvality, a tím je zajištěno včasné informování všech účastníků výrobního procesu o událostech vyžadujících jejich pozornost, umožňující jim rychlý zásah. Zákazníci si mohou zvolit grafické uspořádání vizualizace z mnoha typů předdefinovaných grafických prvků a rovněž zobrazované informace na základě množství monitorovaných a vyhodnocovaných dat.

Vizualizace

Typickými zobrazovanými informacemi jsou běžící zakázky a plnění výrobního plánu, provozní stavy strojů, jejich prostoje, rychlost a zmetkovitost, přítomnost operátorů, nastavení strojů a průběhy důležitých technologických parametrů nebo hlášení ANDON či informace z oblasti organizačních opatření nebo zobrazení výrobků a jejich uplatnění v koncových produktech.

Na jedné obrazovce je možné zobrazovat výsledky jednoho i více strojů a dát tak možnost pracovníkům na strojích vzájemně si porovnávat svoje výsledky a plnění plánů, což přirozeně podněcuje soutěživost a zvyšuje efektivní využití strojů a produktivitu.

Dostupnost jednotných informací všem pracovníkům zároveň zlepšuje jejich vzájemnou komunikaci, eliminuje konfliktní situace a umožňuje se soustředit na řešení problému místo na diskutování o protichůdných informacích o dané situaci z různých informačních zdrojů „Jedna data—jedna pravda”.

Systém může být také doplněn automatickým posíláním SMS a e-mailů, aby byla podpořena možnost rychlé reakce příslušných pracovníků.

Aplikace Plant View může fungovat samostatně a nebo může být propojena s dalšími aplikacemi Act-in jako například ANDON, Field Client, Performance Analyser, Maintenance Control, Production Scheduler nebo Statistical Quality Control.

Rychlý náhled na výrobní data rovněž umožňuje webová aplikace Mobile Plant View, jež je optimalizována pro zařízení s menší obrazovkou jako jsou mobilní telefony a tablety. Tato aplikace poskytuje přehled o aktuálním stavu monitorovaných pracovišť a detailnější pohled na probíhající výrobu, přihlášené operátory, prostoje, rychlost a kvalitu a dosahované OEE. 

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení