Chytré brýle a rozšířená realita pro Průmysl 4.0

Chytré brýle a rozšířená realita s aplikacemi pro Průmysl 4.0 patří mezi nejnovější technologie, o které společnost Act-in rozšířila svoji nabídku výrobních informačních systémů a dále posílila svoji pozici mezi předními mezinárodními dodavateli systémů pro digitalizaci výrobních procesů.

Chytré brýle AR, MR a VR

Modulární systém Act-in MES řeší komplexně digitalizaci procesů a bezpapírové plánování, řízení a monitorování výroby, logistiky a traceability, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality s vertikální vazbou od automatického sběru dat ze strojů, výrobních terminálů, přes vizualizaci a reporting až po propojení s podnikovými informačními systémy typu ERP, například SAP.

Mezi typické funkcionality, kde je plánováno využití chytrých brýlí v průmyslu patří:

 • pracovní příkazy – zobrazování a evidence provedení jednotlivých kroků, instrukcí a check-listů,
 • kontrolní postupy – zobrazování a evidence provedení kontrolních plánů, instrukcí a check-listů,
 • inspekce kvality a bezpečnosti práce – zobrazování a evidence provedení inspekcí včetně jejich lokací,
 • vzdálená podpora – sdílení obrazu a zvuku mezi pracovníky v terénu, dispečery a odborníky poskytujícími vzdálenou podporu,
 • nápověda – zobrazování nápovědy, manuálů, výkresů a 3D modelů a přehrávání instruktážních videí,
 • alerty – zobrazování hlášených událostí a alarmů,
 • kokpit – zobrazování provozních dat, parametrů a KPI,
 • sklady – identifikace materiálových položek, jejich umístění, naskladňování a vyskladňování,
 • navigace v prostředí – pro provádění inspekcí, kontrol, údržby a servisu,
 • dokumentování a sdílení - záznamy prováděné práce, fotografie, videa, včetně tvorby instruktážních videí,
 • interakce s okolím – on-line monitoring strojů a sběr dat ze senzorů a jejich zpětné řízení,
 • teamová spolupráce a komunikace – telefonáty, videokonference, přehledy a stavy plnění úkolů.
Chytré brýle rozšiřují schopnosti a dovednosti operátorů, seřizovačů, montážních pracovníků, údržbářů, kontrolorů kvality a například zásobovačů a zvyšují efektivitu, kvalitu a bezpečnost jejich práce. Kromě toho rovněž výrazně zjednodušují, zkvalitňují a zkracují dobu zaškolování nových pracovníků a rozšiřování znalostí stávajících pracovníků.

Přední světové analytické a poradenské agentury předpokládají že:

 • v roce 2025 bude v USA nosit Smart Glasses 14 mil. pracovníků,
 • rozšířená realita podpoří více než 110 mil. nekancelářských pracovníku celosvětově,
 • rozšířená realita s údržbou a servisem patří mezi jeden z deseti hlavních efektů Industry 4.0 na pracovníky,
 • exponenciálně rostoucí technologie jako Google Glass budou klíčovými pro transformaci průmyslu k Industry 4.0,
 • interakce mezi člověkem a strojem se zařízením pro rozšířenou realitu patří mezi hlavní čtyři skupiny disruptivních technologií ve výrobě.
Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení