Řízení správy nástrojů

Řízení a správa nástrojů má v řadě provozů výrazný dopad jak na efektivitu a kvalitu výroby tak i na její nákladovost či bezpečnost. Plánování a řízení přípravy nástrojů v souladu s plánem a průběhem výroby a jejich včasné a kompletní dodání na pracoviště eliminuje čekání a prostoje na výrobních pracovištích. Sledování využití nástrojů a jejich životnosti zabezpečuje jejich včasnou údržbu a garantovanou kvalitu a sledování jejich spotřeby nebo spotřeby náhradních dílů zaručuje jejich disponibilitu v souladu s plánem výroby a potřebami pracovišť a rovněž umožňuje optimalizovat jejich skladové zásoby a náklady na jejich pořízení a údržbu.

Řízení správy nástrojů

Modul Tool Management umožňuje evidenci nástrojů a jejich náhradních dílů. Plánování a řízení jejich přípravy a nasazení na strojích. Sledování jejich využití například ve formě výrobních cyklů, zdvihů, řezného času apod. a plánování a řízení jejich údržby, náhradních dílů, skladování a nákupu.

Přehled o aktuálním stavu nástroje umožňuje jak jeho správné zaplánování do výroby tak správné zaplánování a řízení jeho přípravy a údržby. Přehled o umístění nástrojů umožňuje jejich rychlé dohledání a včasnou přípravu a nasazení na příslušné stroje

Využití mobilní aplikace pro tablety a telefony s identifikací nástroje a stroje skrze jejich QR nebo čárové kódy, případně RFID zvyšuje komfort, efektivitu a kvalitu práce nástrojařů a seřizovačů, kteří mají k dispozici na mobilním zařízení plán nasazování nástrojů na stroje a průběh své činnosti mohou jednoduše zaznamenávat do mobilního zařízení.

Modul Tool Management může být provázán s daty v ERP systémech, CAD/CAM systémech nebo dalších systémech pro skladování a výdej nástrojů, či systémech pro seřizování nástrojů.

V rámci MES systému Act-in je modul Tool Management integrován v modulu Maintenance Control a využívá zejména vazby na moduly Mobile Maintenance, Performance Analyser, Production Scheduler nebo Plant Monitor.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení