Monitorování energií

Spojení monitoringu strojů a monitoringu energií je s výhodou používáno jak pro kompletnost získaných informací o energetické efektivitě strojů a efektivitě jejich využívání, tak pro ucelenost informací o nákladech spojených s používáním strojů a jejich energetickou spotřebou s přepočtem na cenu jednotlivých typů výrobků. Data o efektivitě využívání strojů a jejich energetické spotřebě jsou rovněž vhodným podkladem pro reportování dat v rámci ESG.

Monitorování energií

Nejčastější poptávkou je spojení monitoringu strojů s monitoringem spotřeby elektrické energie realizované skrze instalaci elektroměrů a společné ukládání a zpracování dat v MES systému. Další varianty cílí i na monitoring spotřeby plynu nebo stlačeného vzduchu či dalších médií dle typu monitorované technologie. Kromě monitoringu spotřeby energií u výrobních technologií bývá součástí projektů i monitoring spotřeby nevýrobních technologií, aby zákazník získal ucelený přehled o obrázek o energetické spotřebě celého provozu.

Měřená data jsou ukládána a archivována v datovém úložišti systému Act-in a jsou poskytována pro náhled a analýzu jak modulům Act-in, zejména modulu Plant Monitor, tak mohou být poskytována pro zpracování systémům 3-tích stran nebo zákazníkům pro vlastní reporting v jejich BI nástrojích.

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení