Traceability
zpětná dosledovatelnost výrobků

Traceabilita je základem systému bezpapírového on-line sledování a monitorování kompletního průběhu výrobků výrobním procesem. Výsledkem je plná kontrola nad provedením každé operace každého kusu nebo výrobní dávky, okamžitá informace o případném problému s kvalitou nebo nesplněním technologického postupu a technologických podmínek a zpětná dosledovatelnost průběhu a technologických podmínek výroby u každého kusu a výrobní dávky, včetně záznamu ve formě rodokmenu výrobku. Tyto data následně rovněž slouží jako základ pro sledování a řízení životního cyklu výrobku v Product LifeCycle Management (PLM) a BigData analýzy.

Traceability

Základem úspěšného systému traceability je online sběr dat z výrobního procesu s digitální identifikací jednotlivých prvků systému, zejména výrobků, přepravek, strojů a nástrojů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT. Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC.

Aplikace Traceability může fungovat samostatně a nebo může být propojena s dalšími aplikacemi MES systému Act-in jako například systémem plánování výroby Production Scheduler, systémem ANDON, výrobními terminály Field Client, systémem monitorování efektivity strojů OEE a operátorů Performance Analyser, systémem řízení údržby Maintenance Control, systémem prediktivní údžby a Condition Monitoring Plant Monitor, nebo systémem řízení kvality a způsobilosti procesu SPC Statistical Quality Control, včetně napojení na nejmodernější technologie typu chytrých brýlí SmartGlasses a rozšířené reality AR.
Mezi hlavní funkční vlastnosti aplikace Traceability patří:
  • evidence času, místa, pracovníků a technologických parametrů každé operace
  • evidence a kontrola vstupního materiálu a polotovarů ve výrobním procesu
  • kontrola provedení operací a dodržení předepsaných postupů
  • kontrola souslednosti operací FIFO
  • sledování jak výrobků, tak výrobních dávek a přepravek
  • identifikace výrobků a přepravek čárovými kódy, QR kódy, RFID, NFC tagy nebo IoT prvky
  • zpětná dosledovatelnost všech výrobních kroků a procesních parametrů
  • doložení rodokmenu výrobků
  • vytvoření základních data pro Product LifeCycle Management (PLM) a BigData analýzy
Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení