Integrace s ERP systémy

Aplikace Act-in MES, CMMS nebo OEE umí pracovat jak zcela samostatně a autonomně, tak mohou být plně datově propojeny s ERP systémy a dalšími aplikacemi 3-tích stran. Zákazník tak získává výhodu plně integrovaného informačního systému propojujícího data ze strojů a data z výroby s daty pro řízení businessu v ERP systému nebo MIS systému.

Integrace s ERP systémy

Systémy Act-in umí realizovat datové výměny skrze všechny běžně používané technologie a s většinou používaných ERP nebo účetních systémů jako například SAP, Axapta, Navision, D365, Oracle, JD Edwards, QAD, Infor, Helios, Karat, Dimenze, QI, K2, IFS, ABRA, Pohoda apod.

Obsah jednosměrné nebo obousměrné datové výměny souvisí s moduly zakoupenými zákazníkem, přičemž v případě CMMS systémů se jedná zejména například o sklady a spotřebu náhradních dílů, v případě OEE monitoringu se jedná o výrobní zakázky a v případě celých MES systémů i další data z oblasti kvality nebo traceability. 

Rádi Vám pomůžeme a navrhneme nejlepší řešení

Rádi Vám pomůžeme
a navrhneme nejlepší řešení