Diagnostika Ballbarem

Provádíme diagnostiku CNC obráběcích strojů přístrojem Renishaw ballbar QC20 dle norem ISO 230-1 a ISO 230-4 určujících zásady zkoušek obráběcích strojů, geometrické přesnosti strojů a zkoušek kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů.

Cílem prováděné diagnostiky je měření, kontrola a sledování geometrické přesnosti CNC obráběcích strojů. Měření umožňuje včas odhalit zhoršení technického stavu strojů a vhodnou preventivní údržbou předejít vzniku závažných poruch, prostojů a zmetkovitosti. 

Pravidelným měřením přesnosti strojů systémem ballbar pomáháme zákazníkům udržet vysokou přesnost obrábění a efektivitu výroby, zvýšit efektivitu údržby a snížit náklady na opravy a prostoje strojů.

Pravidelné kontroly umožňují sledování a analýzu trendů vývoje technického stavu strojů a hodnocení stability a způsobilosti výrobního procesu.

Výsledky měření dodáváme zákazníkům buď v podobě písemných protokolů, nebo přímo s vlastním softwarovým řešením pro plánování a řízení údržby Maintenance Control nebo systémem Condition Monitoring.

Kromě uvedeného měření geometrické přesnosti strojů nabízíme zákazníkům komplexní dodávku systémů on-line diagnosticky obráběcích strojů integrující měření vibrací, teplot, tlaků, průtoků a dalších kritických veličin pro diagnostickou a prediktivní údržbu v souladu s koncepcí Industry 4.0, včetně možnosti vzdáleného připojení a vyhodnocování stavu strojů.

V případě zjištění odchylek od požadovaného technického stavu strojů nabízíme zákazníkům odstranění příčin odchylek a vrácení stroje do odpovídajícího technické stavu formou servisního zásahu s renovací nebo dodávkou nových náhradních dílů a jeho seřízením případně i celkovou generální opravou.

Novinky
21.12.2021
Nový projekt digitalizace v koncernu MAN a VW

Společnost Act-in zvítězila ve výběrovém řízení na monitorování CNC strojů, OEE, Condition monitoring a zavedení bezpapírové výroby v první české společnosti v rámci koncernu MAN a VW.

11.11.2021
Digitalizace prediktivní údržby

Digitalizace údržby patří mezi naše standardní disciplíny a jsme rádi, že se pro náš systém Maintenance Control rozhodla přední společnost vyrábějící v ČR díly vstřikovacích čerpadel.