Generální opravy strojů

Realizujeme generální opravy strojů s cílem obnovení jejich původních technických vlastností a požadovaných provozních parametrů s možností modernizace některých částí za účelem zvýšení spolehlivosti, produktivity, přesnosti , technologické využitelnosti , uživatelského komfortu a bezpečnosti, souběžně se snížením jejich provozních nákladů.

Největší zkušenosti máme s generálními opravami konvenčních a CNC frézek, soustruhů, brusek, horizontálních vyvrtávaček, pásových a kotoučových pil, radiálních vrtaček a speciálních jednoúčelových strojů a výrobních linek.

Pro realizaci generálních oprav jsme vybaveni vlastní moderní servisní a montážní halou se zámečnickou dílnou a elektro dílnou o rozloze 1000m2 v Brně s kompletním pokrytím portálovými jeřáby o nosnostech 5 a 10 tun pro snadnou a bezpečnou manipulaci s těžkými částmi strojů. Součástí vybavení haly je rovněž lakovna, díky níž můžeme zaručit vysokou kvalitu povrchových úprav.

Opravy mechanických částí realizují velmi zkušení mechanici a servisní technici. Elektro výzbrojí a řídícími systémy se zabývají naši elektronici a specialisté na projektování a montáž elektrorozvaděčů a programování PLC a CNC řízení.

Vlastní průběh generální opravy má většinou následující podobu:

 1. Převezení stroje od zákazníka do naší servisní a montážní haly
 2. Demontáž všech strojních skupin a jejich částí
 3. Odmaštění a vyčištění demontovaných částí
 4. Určení míry jejich opotřebení a stanovení technologických postupů pro jejich opravu a renovaci
 5. Oprava a renovace opotřebených dílů a výroba nových dílů
 6. Nákup nových normovaných dílů
 7. Výměna elektro-výzbroje
 8. Doplnění stroje o nové bezpečnostní prvky
 9. Montáž stroje a aplikace nových povrchových úprav
 10. Seřízení stroje a měření jeho výkonnosti a přesnosti
 11. Převezení stroje k zákazníkovi, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy
 12. Předání dokumentace, výchozí revize, prohlášení o shodě a návodů na obsluhu a údržbu

V oblasti mechanických částí dochází zejména u obráběcích strojů k opravám vodících ploch, výměnám poškozených ložisek, pohybových šroubů, ozubených kol, řemenů, mazacích rozvodů a agregátů a hydraulických rozvodů a agregátů. Nedílnou součástí je u mechanických dílů aplikace antikorozní ochrany a povrchových úprav.

V oblasti elektro částí dochází zejména k výměně elektroinstalace, repasování nebo výměně motorů, výměně celého rozvaděče, nebo většiny jeho prvků a rovněž tak opravě nebo výměně ovládacího panelu. Důležitou součástí může být výměna řídícího systému a vytvoření nového programu.

V rámci retrofitingu a modernizace dochází k přidání řady dalších částí, které jsou uvedeny na další stránce věnované této problematice.

Níže uvádíme některé z příkladů generálních oprav, retrofitingů a modernizací realizovaných naší společností:

 • Generální oprava frézky FA 5B-V
 • Generální oprava radiální vrtačky MAS VR 4A
 • Generální oprava radiální vrtačky MAS V0 32
 • Generální oprava soustruhu TOS SV18 RA
 • Generální oprava soustruhu
 • Generální oprava brusky VOTAN SIP 315
 • Generální oprava brusky GIUSTINA R1
 • Generální oprava brusky CINCINNATI Milacron
 • Generální oprava horizontální vyvrtávačky WH 63-80
 • Generální oprava kotoučové pily SP1
 • Generální oprava dvojité pokosové pily Neu DSG-L
 • Retrofitting jednoúčelové výrobní linky na výroby autobaterií Exide
Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.