Informační systémy MES, OEE a CMMS

Vyvíjíme a implementujeme úspěšné inovativní výrobní informační systémy dle standardů Průmyslu 4.0 na základě našich více jak 35-ti letých zkušeností s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha zemích světa a mnoha výrobních odvětvích.

Naše systémy pro on-line digitalizované bezpapírové plánování, monitorování a řízení výroby, monitorování strojů a nástrojů, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality, monitorování výrobků se zpětnou dosledovatelností a traceabilitou s datovou integrací a rozšířenou realitou s chytrými brýlemi úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilní průmyslu a potravinářském průmyslu. Naše mezinárodní týmy z Česka, Slovenska, Holandska, Německa a Belgie implementují systémy u zákazníků v Česku, na Slovensku, v Německu, Holandsku, Belgii, Anglii, Francii, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Srbsku, Švédsku, Portugalsku, Itálii, Mexiku a Číně.

Systémy Act-in představují u našich zákazníků klíčový zdroj informací o aktuálním stavu jejich výrobních procesů, plnění zakázek, kvality výrobků, způsobilosti procesů SPC, technickém stavu, údržbě a využití OEE strojů, efektivitě operátorů, dodržování technologické kázně a plnění norem, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na případné odchylky od plánu a přijímat včasná a účinná opatření k jejich eliminaci a řízení a zvyšování produktivity.

Systém s obchodním označením Act-in RTI MES (Real Time Improvement) plně odpovídá mezinárodním standardům pro systémy kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) dle norem VDI 5600 a norem IATF 16 949 pro automobilový průmysl.

Act-in MES je modulární systém, který umožňuje vytvářet zákazníkům škálovatelná řešení odpovídající jejich aktuálním potřebám s možností následného plynulého rozšiřování o další moduly a aplikace, včetně nejmodernějších technologií chytrých brýlí a rozšířené reality. Hlavní členění modulů dle jejich primárního zaměření na řízení výroby, řízení údržby a řízení kvality je následující:

Řízení výroby

Production Scheduler – pro on-line plánování výroby
Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)
Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory a údržbu
Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílných a kancelářích
ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Traceability - pro on-line sledování a kontrolu kompletního průběhu výrobků výrobním procesem, dodržení výrobních postupů a technologických podmínek, vytváření rodokmenu výrobku a zpětné dohledatelnosti

Řízení údržby

Maintenance Control – pro plánování a řízení údržby dle standardů CMMS a EAMS
Mobile Maintenance – pro mobilní údržbu komunikující se systémem Maintenance Control skrze mobilní zařízení
Condition Monitoring – pro měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s funkcí alarmů

Řízení kvality

Statistical Quality Control – pro vytváření kontrolních plánů a instrukcí, záznamů výsledků měření a jejich statistik

Rozšířená realita a chytré brýle

Chytré brýle a rozšířená realita - pro podporu efektivnějšího řízení výroby, kvality a servisu

Systémy pracují nad jednou databází MS SQL a mohou v rámci datové integrace komunikovat s ostatními informačními systémy zákazníků, například podnikovými informačními systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, QAD, Helios, Karat, Dimenze, QI apod.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in MES patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. Za tímto účelem jsme vyvinuly velmi robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které nám umožní připojovat a zpracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

IMTS box zajišťuje online sběr dat z výrobního procesudigitální identifikací jednotlivých prvků systému, zejména výrobků, přepravek, strojů,  nástrojů a operátorů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT. Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA nebo MTConnect, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC. Kromě výše uvedených standardních komunikačních nástrojů společnost Act-in vyvýjí vlastní specializované komunikační nástroje pro přímou komunikaci s CNC obráběcími stroji s řídícími systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc a Mazatrol.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.