Informační systémy MES, OEE a CMMS

Vyvíjíme a implementujeme úspěšné inovativní výrobní informační systémy dle standardů Průmyslu 4.0 na základě našich více jak 35-ti letých zkušeností s technickou a procesní podporou průmyslových výrobních podniků v mnoha zemích světa a mnoha výrobních odvětvích.

Naše systémy pro on-line digitalizované bezpapírové plánování, monitorování a řízení výroby, monitorování strojů a nástrojů, plánování a řízení údržby, plánování a řízení kvality, monitorování výrobků se zpětnou dosledovatelností a traceabilitou s datovou integrací a rozšířenou realitou s chytrými brýlemi úspěšně využívají přední výrobci v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, plastikářském průmyslu, dřevozpracujícím průmyslu, papírenském průmyslu, textilní průmyslu a potravinářském průmyslu. Naše mezinárodní týmy z Česka, Slovenska, Holandska, Německa a Belgie implementují systémy u zákazníků v Česku, na Slovensku, v Německu, Holandsku, Belgii, Anglii, Francii, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Srbsku a Mexiku.

Systémy Act-in představují u našich zákazníků klíčový zdroj informací o aktuálním stavu jejich výrobních procesů, plnění zakázek, kvality výrobků, způsobilosti procesů SPC, technickém stavu, údržbě a využití OEE strojů, efektivitě operátorů, dodržování technologické kázně a plnění norem, který jim umožňuje rychle a efektivně reagovat na případné odchylky od plánu a přijímat včasná a účinná opatření k jejich eliminaci a řízení a zvyšování produktivity.

Systém s obchodním označením Act-in RTI MES (Real Time Improvement) plně odpovídá mezinárodním standardům pro systémy kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) dle norem VDI 5600 a norem IATF 16 949 pro automobilový průmysl.

Act-in MES je modulární systém, který umožňuje vytvářet zákazníkům škálovatelná řešení odpovídající jejich aktuálním potřebám s možností následného plynulého rozšiřování o další moduly a aplikace, včetně nejmodernějších technologií chytrých brýlí a rozšířené reality. Hlavní členění modulů dle jejich primárního zaměření na řízení výroby, řízení údržby a řízení kvality je následující:

Řízení výroby

Production Scheduler – pro on-line plánování výroby
Performance Analyser – pro monitorování výroby a hodnocení efektivity využití výrobních kapacit (CEZ, OEE)
Field Client – pro dotykové výrobní terminály pro operátory a údržbu
Plant View – pro on-line vizualizaci stavu výroby a technologií na velkoplošných obrazovkách v dílných a kancelářích
ANDON – pro on-line hlášení požadavků operátorů linek a strojů na údržbu, seřizovače, zásobování a kvalitu

Traceability - pro on-line sledování a kontrolu kompletního průběhu výrobků výrobním procesem, dodržení výrobních postupů a technologických podmínek, vytváření rodokmenu výrobku a zpětné dohledatelnosti

Řízení údržby

Maintenance Control – pro plánování a řízení údržby dle standardů CMMS a EAMS
Mobile Maintenance – pro mobilní údržbu komunikující se systémem Maintenance Control skrze mobilní zařízení
Condition Monitoring – pro měření, vizualizaci a archivaci procesních a technologických veličin s funkcí alarmů

Řízení kvality

Statistical Quality Control – pro vytváření kontrolních plánů a instrukcí, záznamů výsledků měření a jejich statistik

Rozšířená realita a chytré brýle

Chytré brýle a rozšířená realita - pro podporu efektivnějšího řízení výroby, kvality a servisu

Systémy pracují nad jednou databází MS SQL a mohou v rámci datové integrace komunikovat s ostatními informačními systémy zákazníků, například podnikovými informačními systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze, QI apod.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in MES patří on-line připojení ke strojům a bezchybné automatizované zpracování výrobních a procesních dat. Za tímto účelem jsme vyvinuly velmi robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které nám umožní připojovat a zpracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

IMTS box zajišťuje online sběr dat z výrobního procesudigitální identifikací jednotlivých prvků systému, zejména výrobků, přepravek, strojů,  nástrojů a operátorů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT. Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA nebo MTConnect, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC. Kromě výše uvedených standardních komunikačních nástrojů společnost Act-in vyvýjí vlastní specializované komunikační nástroje pro přímou komunikaci s CNC obráběcími stroji s řídícími systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc a Mazatrol.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

Novinky
19.8.2021
Nový projekt digitalizace v Polsku

Act-in CZ pokračuje v úspěšném mezinárodním působení získáním nového projektu digitalizace výroby v automobilovém průmyslu v Polsku.

1.8.2021
Nová etapa digitalizace v leteckém průmyslu

Na první úspěšnou etapu implementace on-line monitorování CNC strojů se světový výrobce leteckých motorů rozhodl navázat rozšířením systému Act-in na další stroje.