Maintenance Control

Aplikace Maintenance Control patří do skupiny aplikací obecně označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). Slouží ke kompletní správě a údržbě hmotného majetku společností a řízení jeho životního cyklu.

Aplikace má modulární strukturu a zákazníci si k základní sadě modulů mohou vybírat další volitelné moduly. Nejvíce mají zákazníci zájem o následující moduly:

 • Modul Struktura provozu obsahuje karty strojů a objektů údržby a vytváří přehled o veškerém hmotném majetku společnosti a jeho umístění.
 • Modul Požadavky umožňuje zadávat hlášení a požadavky na oddělení údržby a sledování jejich vyřizování, včetně reakčních časů. Někdy bývá využíván rovněž jako help desk pro IT oddělení.
 • Modul Pracovní příkazy umožňuje přidělovat a evidovat práci interním i externím údržbářům a zaznamenávat poruchy a způsoby jejich řešení, pracovní čas a jména údržbářů a firem, kteří se na nich podíleli, stejně jako použitý materiál a náhradní díly.
 • Modul Plánovaná údržba umožňuje vytvářet a sledovat plány preventivní údržby, z nichž jsou automaticky generovány pracovní příkazy.
 • Modul Alarmy umožňuje on-line monitorování strojů, jejich cyklů a technických parametrů a automaticky generovat pracovní příkazy.
 • Modul Správa nástrojů umožňuje evidenci, sledování pohybů, použití a řízení údržby nástrojů.
 • Modul Správa dokumentace umožňuje správu a řízení kompletní dokumentace ke strojům, nástrojům, náhradním dílům apod.  
 • Modul Nákup a sklad umožňuje řízení skladů, hlídání minimálních zásob a objednávání náhradních dílů.
 • Modul Plánování lidských zdrojů umožňuje detailní rozvrhování a vizualizaci plánů směn a pracovního vytížení údržbářů.
 • Modul Revize umožňuje evidenci, řízení a hlídání revizí vyhrazených technických zařízení.
 • Modul Workflow umožňuje detailní konfiguraci pracovních postupů, zadávání údajů a schvalovacích procesů.

Velký zájem o mobilní údržbu naplňuje rozšíření o moderní aplikaci na chytré telefony a tablety Mobile Maintenance pro zařízení se systémy Android a Apple iOS. Tento systém může být dále rozšířen i o aplikaci pro chytré hodinky.

Pro oblast prediktivní údržby a Condition Monitoring byla vyvynuta aplikace PlantMonitor, která může fungovat jak samostatně pro zákazníky, kteří nepotřebují celý systém na řízení údržby, tak jako nadstavba výše uvedeného modulu Alarmy v Maintenance Control.

Z oblasti nejmodernějších technologií nabízíme chytré brýle s rozšířenou realitou pro vzdálenou podporu údržby a servisu.

Aplikace pracují nad jednou databází MS SQL a mohou v rámci datové integrace komunikovat s ostatními informačními systémy zákazníků, například podnikovými informačními systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, QAD, Helios, Karat, Dimenze, QI apod.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in patří on-line připojení a komunikace se stroji a bezchybné automatizované zpracování technických, technologických a procesních dat. Za tímto účelem jsme vyvinuly velmi robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které nám umožní připojovat a zpracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

Systém zajišťuje online sběr dat z výrobního procesudigitální identifikací jednotlivých prvků systému, z pohledu údržby zejména strojů, nástrojů, náhradních dílů a mobilních telefonů a tabletů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT. Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA nebo MTConnect, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC. Kromě výše uvedených standardních komunikačních nástrojů společnost Act-in vyvýjí vlastní specializované komunikační nástroje pro přímou komunikaci s CNC obráběcími stroji s řídícími systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc a Mazatrol.

Výše uvedené aplikace pro řízení údržby mohou fungovat samostatně a nebo mohou být propojeny s dalšími aplikacemi MES systému Act-in jako například systémem plánování výroby Production Scheduler, systémem ANDON, výrobními terminály Field Client, systémem monitorování efektivity strojů OEE a operátorů Performance Analyser, systémem zpětné dosledovatelnosti Traceability nebo systémem řízení kvality a způsobilosti procesu SPC Statistical Quality Control.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

 

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.