Maintenance Control

Aplikace Maintenance Control patří do skupiny aplikací obecně označovaných jako CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) nebo EAMS (Enterprise Asset Management Systems). Slouží ke kompletní správě a údržbě hmotného majetku společností a řízení jeho životního cyklu.

Aplikace má modulární strukturu a zákazníci si k základní sadě modulů mohou vybírat další volitelné moduly. Nejvíce mají zákazníci zájem o následující moduly:

 • Modul Struktura provozu obsahuje karty strojů a objektů údržby a vytváří přehled o veškerém hmotném majetku společnosti a jeho umístění.
 • Modul Požadavky umožňuje zadávat hlášení a požadavky na oddělení údržby a sledování jejich vyřizování, včetně reakčních časů. Někdy bývá využíván rovněž jako help desk pro IT oddělení.
 • Modul Pracovní příkazy umožňuje přidělovat a evidovat práci interním i externím údržbářům a zaznamenávat poruchy a způsoby jejich řešení, pracovní čas a jména údržbářů a firem, kteří se na nich podíleli, stejně jako použitý materiál a náhradní díly.
 • Modul Plánovaná údržba umožňuje vytvářet a sledovat plány preventivní údržby, z nichž jsou automaticky generovány pracovní příkazy.
 • Modul Alarmy umožňuje on-line monitorování strojů, jejich cyklů a technických parametrů a automaticky generovat pracovní příkazy.
 • Modul Správa nástrojů umožňuje evidenci, sledování pohybů, použití a řízení údržby nástrojů.
 • Modul Správa dokumentace umožňuje správu a řízení kompletní dokumentace ke strojům, nástrojům, náhradním dílům apod.  
 • Modul Nákup a sklad umožňuje řízení skladů, hlídání minimálních zásob a objednávání náhradních dílů.
 • Modul Plánování lidských zdrojů umožňuje detailní rozvrhování a vizualizaci plánů směn a pracovního vytížení údržbářů.
 • Modul Revize umožňuje evidenci, řízení a hlídání revizí vyhrazených technických zařízení.
 • Modul Workflow umožňuje detailní konfiguraci pracovních postupů, zadávání údajů a schvalovacích procesů.

Velký zájem o mobilní údržbu naplňuje rozšíření o moderní aplikaci na chytré telefony a tablety Mobile Maintenance pro zařízení se systémy Android a Apple iOS. Tento systém může být dále rozšířen i o aplikaci pro chytré hodinky.

Pro oblast prediktivní údržby a Condition Monitoring byla vyvynuta aplikace PlantMonitor, která může fungovat jak samostatně pro zákazníky, kteří nepotřebují celý systém na řízení údržby, tak jako nadstavba výše uvedeného modulu Alarmy v Maintenance Control.

Z oblasti nejmodernějších technologií nabízíme chytré brýle s rozšířenou realitou pro vzdálenou podporu údržby a servisu.

Aplikace pracují nad jednou databází MS SQL a mohou v rámci datové integrace komunikovat s ostatními informačními systémy zákazníků, například podnikovými informačními systémy ERP jako jsou například SAP, Axapta, Navision, Oracle, JD Edwards, MfG Pro, Helios, Karat, Dimenze, QI apod.

Mezi klíčové silné stránky aplikací Act-in patří on-line připojení a komunikace se stroji a bezchybné automatizované zpracování technických, technologických a procesních dat. Za tímto účelem jsme vyvinuly velmi robustní hardwarové a softwarové řešení s názvem IMTS box (Independent Mobile Tracking System), které nám umožní připojovat a zpracovávat data z jakéhokoliv stroje nezávisle na jeho výrobci, stáří a technickém vybavení.

Systém zajišťuje online sběr dat z výrobního procesudigitální identifikací jednotlivých prvků systému, z pohledu údržby zejména strojů, nástrojů, náhradních dílů a mobilních telefonů a tabletů a jejich vzájemnou on-line komunikací. Pro identifikaci prvků systému a jejich vzájemnou komunikaci je možné používat čárové kódy, QR kódy, RFID, NFC nebo aktivní prvky IoT. Komunikace může být zajištěna přes mnoho různých protokolů a převodníků jako například OPC a nejnovějšího OPC UA nebo MTConnect, nebo u starších strojů přes rozhraní RS232/422/485, sběrnice z rodiny Fieldbus apod. Pro komunikaci s databázemi třetí stran je možné využít například ODBC. Kromě výše uvedených standardních komunikačních nástrojů společnost Act-in vyvýjí vlastní specializované komunikační nástroje pro přímou komunikaci s CNC obráběcími stroji s řídícími systémy Heidenhain, Sinumerik, Fanuc a Mazatrol.

Výše uvedené aplikace pro řízení údržby mohou fungovat samostatně a nebo mohou být propojeny s dalšími aplikacemi MES systému Act-in jako například systémem plánování výroby Production Scheduler, systémem ANDON, výrobními terminály Field Client, systémem monitorování efektivity strojů OEE a operátorů Performance Analyser, systémem zpětné dosledovatelnosti Traceability nebo systémem řízení kvality a způsobilosti procesu SPC Statistical Quality Control.

Bližší informace k jednotlivým aplikacím a řešením jsou uvedeny jednotlivých stránkách pro dané aplikace.

 

Novinky
1.12.2020
Nový projekt digitalizace v Číně i v době Covid-19

Act-in CZ získal i v době omezeného cestování z důvodu Covid-19 nový projekt digitalizace výroby a digitalizace údržby v čínském automobilovém průmyslu.

1.11.2020
Nové projekty digitalizace v Itálii a Srbsku

Act-in CZ zvítězil ve výběrovém řízení mezinárodní společnosti vyrábějící pohony a získal nové projekty digitalizace ve výrobních závodech v Itálii a Srbsku.