Performance Analyser - měření OEE

Aplikace Performance Analyser je určena k on-line sledování vytíženosti a stavu strojů, jejich efektivního využití dle ukazatele OEE, sledování průběhu zakázek a práce operátorů.

Klíčový je automatický sběr dat přímo ze strojů, linek a pracovních stanic pro on-line záznam začátků a konců prostojů, jejich příčin, výrobních cyklů, rychlostí výroby, počtu shodných a neshodných kusů, včetně příčin těchto neshod. Připojení může být realizováno mnoha způsoby od přímé komunikace s řídícími počítači strojů, přes PLC až po snímání signálů na svorkách v elektro rozvaděčích strojů, nebo přidáním nových snímačů.

Pro přihlašování operátorů na pracoviště a odvádění zakázek se mohou používat volitelné dotykové výrobní terminály umístěné v blízkosti pracovišť. Terminály mohou být vybaveny čtečkami zaměstnaneckých karet a čárových kódů pro načítání pracovních příkazů a jednotlivých operací. Pracovní příkazy lze také vybírat z on-line seznamu na terminálu.

Aplikace Field Client na výrobních terminálech zároveň zobrazuje operátorům informace o plnění jejich plánu, plnění výkonnostních norem a kvality. Na terminálech je možné dále odvádět shodné a neshodné kusy, zobrazovat pracovní postupy, zadávat požadavky a hlášení na údržbu, zobrazovat instrukce pro preventivní údržbu a zároveň odepisovat její provedení, zobrazovat instrukce pro kontrolu kvality a odepisovat výsledky kontrol, nebo evidovat výměnu nástrojů a forem.

Data jsou poté přenášena i do dalších aplikací Production Scheduler, Maintenance Control, Statistical Quality Control a Plant View. Performance Analyser následně poskytuje řadu analýz a výstupů v podobě Pareto grafů, tabulek a tiskových sestav.

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.