Performance Analyser - měření OEE

Aplikace Performance Analyser je určena k on-line sledování vytíženosti a stavu strojů, jejich efektivního využití dle ukazatele OEE, sledování průběhu zakázek a práce operátorů.

Klíčový je automatický sběr dat přímo ze strojů, linek a pracovních stanic pro on-line záznam začátků a konců prostojů, jejich příčin, výrobních cyklů, rychlostí výroby, počtu shodných a neshodných kusů, včetně příčin těchto neshod. Připojení může být realizováno mnoha způsoby od přímé komunikace s řídícími počítači strojů, přes PLC až po snímání signálů na svorkách v elektro rozvaděčích strojů, nebo přidáním nových snímačů.

Pro přihlašování operátorů na pracoviště a odvádění zakázek se mohou používat volitelné dotykové výrobní terminály umístěné v blízkosti pracovišť. Terminály mohou být vybaveny čtečkami zaměstnaneckých karet a čárových kódů pro načítání pracovních příkazů a jednotlivých operací. Pracovní příkazy lze také vybírat z on-line seznamu na terminálu.

Aplikace Field Client na výrobních terminálech zároveň zobrazuje operátorům informace o plnění jejich plánu, plnění výkonnostních norem a kvality. Na terminálech je možné dále odvádět shodné a neshodné kusy, zobrazovat pracovní postupy, zadávat požadavky a hlášení na údržbu, zobrazovat instrukce pro preventivní údržbu a zároveň odepisovat její provedení, zobrazovat instrukce pro kontrolu kvality a odepisovat výsledky kontrol, nebo evidovat výměnu nástrojů a forem.

Data jsou poté přenášena i do dalších aplikací Production Scheduler, Maintenance Control, Statistical Quality Control a Plant View. Performance Analyser následně poskytuje řadu analýz a výstupů v podobě Pareto grafů, tabulek a tiskových sestav.

Novinky
21.12.2021
Nový projekt digitalizace v koncernu MAN a VW

Společnost Act-in zvítězila ve výběrovém řízení na monitorování CNC strojů, OEE, Condition monitoring a zavedení bezpapírové výroby v první české společnosti v rámci koncernu MAN a VW.

11.11.2021
Digitalizace prediktivní údržby

Digitalizace údržby patří mezi naše standardní disciplíny a jsme rádi, že se pro náš systém Maintenance Control rozhodla přední společnost vyrábějící v ČR díly vstřikovacích čerpadel.