Naše publikace

15.9.2016

Prediktivní údržba v digitalizovaném průmyslu

Příležitosti pro větší rozšíření prediktivní údržby jako součásti intergrovaných SW systémů pro řízení údržby a řízení výroby v Průmyslu 4.0 Act-in Maintenance Control.

18.9.2015

Průmysl 4.0 - lidé, stroje, systémy

Moderní technologie pro Průmysl 4.0 systémy MES, CMMS, EAM, OEE a Condition Monitoring jako služba společně se servisem strojů a inženýringem údržby.

30.8.2015

Integrované riešenie v kontexte I4.0 - ludia, stroje, systémy

Integrující pohled na poskytování vyspělých technologií v kontextu Industry 4.0 a odborníků na údržbu a servis strojů společně s uplatňováním principů TPM a štíhlé výroby.

1.2.2015

Vyspělé informační systémy pro řízení údržby a výroby

Význam vyspělosti informačních systémů a jejich dodavatelů je klíčovým prvkem úspěchu jejich nasazení.

1.9.2014

Úspěch při auditu s informačním systémem údržby

Zákaznické, interní nebo odborné audity kladou velký důraz na využití výrobních informačních systémů.

1.6.2014

Vyspělé informační systémy pro řízení údržby a výroby

Přehled hlavních stavebních kamenů v rámci implementace software pro řízení údržby typu CMMS a EAMS, včetně návazností na výrobní informační systémy typu MES a podnikové informační systémy typu ERP.  

1.10.2013

Výpočet návratnosti investice do informačního systému na řízení údržby. Seznámení se s hlavními faktory a jejich zahrnutím do výpočtu úspor a výnosů plynoucích ze správné implementace příslušného software.

1.4.2013

Produkt roku 2012 Act-in Mobile Maintenance

Software Act-in Mobile Maintenance byl na veletrhu Amper 2013 slavnostně vyhlášen produktem roku. Čtenáři časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku ocenili jeho vysoký praktický přínos pro každodenní práci údržbářů a servisních techniků.

1.8.2012

Některé souvislosti s outsourcingem údržby v ČR

Outsourcing údržby, jinými slovy využívání externí nebo smluvní údržby pro posílení efektivity, flexibility a přínosů údržby pro ziskovost výrobních závodů je důležitým tématem a faktorem současného a budoucího vývoje podniků v ČR.

1.4.2012

Naplňování strategie údržby s využitím informačního systému ve výrobních společnostech

Volba a naplňování strategie údržby je úzce spojena s ověřenými postupy a metodikami TPM a spoléhá se na kvalitní data a informace o hmotném majetku a jeho údržbě a servisu. 

1.9.2011

Proaktivní diagnostika strojů v informačním systému údržby

Diagnostická údržba je důležitým prvkem prediktivní údržby, která nabývá svého významu s rostoucí kvalifikací a odborností údržbářů se zaměřením na vyšší úroveň předcházení poruch klíčových strojních zařízení. 

1.2.2011

Čtyři praktické kroky k plnohodnotné implementaci a využití OEE

Implementaci metodiky OEE (Overall Equipment Efectiveness), nebo-li česky CEZ (Celková efektivita zařízení), lze rozdělit do čtyřech důležitých etap, jejichž postupné naplňování přirozeným způsobem přináší maximální efekt.

1.9.2010

Zlepšení provozu vinařského závodu za pomoci OEE

Úspěšně nasazený software na měření a hodnocení OEE v potravinářství ukazuje pěkný příklad z vinařského závodu.

Kromě výše uvedených vlastních publikací se naše společnost také ráda podílela na vydání následujících zajímavých knižních publikací:

Kolíbal, Z., Knoflíček, R., Blecha, P., Vavřík, I.: Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů, VUT Brno, Nakladatelství VUTIUM , 2010, ISBN 978-80-214-3765-4

Grenčík, J. a kol.: Manažérstvo údržby, Slovenská společnost údržby, BEKI design, s.r.o., Košice, 2013, ISBN 978-80-89522-03-3

 

Kontakt
Brno, CZ
[email protected]
+420 545 423 001-3
Kariéra
Aplikační inženýr výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant výrobních informačních systémů

Pro oblast implementace informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Specialista technické podpory výrobních informačních systémů

Pro oblast mezinárodní technické podpory a helpdesku specializující se na informační systémy MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Konzultant informačních systémů digitalizace údržby

Pro oblast implementace informačních systémů řízení údržby CMMS pro digitalizaci údržby průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Developer C# .NET

Pro oblast vývoje moderních informačních systémů MES na řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.

Senior Tester / QA Engineer

Pro oblast testování informačních systémů MES pro digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0 hledáme nového kolegu.

Sales manager výrobních informačních systémů

Pro oblast marketingu a prodeje informačních systémů MES pro řízení a digitalizaci průmyslových podniků zaměřených na využití moderních high-tech technologií Industry 4.0. hledáme nového kolegu.