Retrofiting a modernizace strojů

Při retrofitingu nebo modernizacích strojů postupujeme podobně jako u generálních oprav a navíc stroje doplňujeme novými moderními prvky nebo upravujeme jejich konstrukci s cílem nejen obnovit jejich původní technické vlastnosti a provozní parametry, ale rovněž dosáhnout zvýšení spolehlivosti, produktivity, přesnosti, technologické využitelnosti, uživatelského komfortu a bezpečnosti, souběžně se snížením provozních nákladů.

Při modernizaci obráběcích strojů se jedná převážně o doplnění následující prvků dle typu stroje a požadavků zákazníků:

 • Doplnění digitálního odměřování
 • Doplnění samostatných pohonů jednotlivých os nebo výměna zastaralých pohonů za moderní výkonější a spolehlivější
 • Výměna trapézových šroubů za kuličkové šrouby
 • Doplnění centrálního mazání
 • Doplnění řídícího systému nebo výměna za modernější a uživatelsky komfortnější systémy
 • Doplnění krytů a bezpečnostních systémů
 • Doplnění automatického upínání nástrojů nebo i zásobníku nástrojů s automatickou výměnou
 • Doplnění automatické výměny obrobků
 • Doplnění další řízené osy
 • Doplnění obrobkových nebo nástrojových sond
 • Doplnění diagnostiky a monitorování technického stavu stroje

Zákazník tak modernizací získává stroj s vyšší spolehlivostí a technickou hodnotou odpovídající novým moderním strojům ovšem za nižší cenu. K cenové výhodnosti přispívá navíc rovněž možnost využití velké části stávajících přípravků, nástrojů, postupů a zkušeností obsluhy.

Společnost Act-in navazuje v oblasti retrofittingu a modernizací strojů na rozsáhlé zkušenosti s generálními opravami strojů.

Největší zkušenosti jsou s generálními opravami konvenčních a CNC frézek, soustruhů, brusek, horizontálních vyvrtávaček, pásových a kotoučových pil, radiálních vrtaček a speciálních jednoúčelových strojů a výrobních linek.

Pro realizaci retrofittingu a modernizací strojů jsme vybaveni vlastní moderní servisní a montážní halou se zámečnickou dílnou a elektro dílnou o rozloze 1000m2 v Brně s kompletním pokrytím portálovými jeřáby o nosnostech 5 a 10 tun pro snadnou a bezpečnou manipulaci s těžkými částmi strojů. Součástí vybavení haly je rovněž lakovna, díky níž můžeme zaručit vysokou kvalitu povrchových úprav.

Retrofittingu a modernizacím mechanických částí se věnují velmi zkušení mechanici a servisní technici, a elektro výzbroji a řídícím systémům se věnují zkušení elektronici a specialisté na projektování a montáž elektrorozvaděčů, nastavování pohonů a programování PLC a CNC řízení.

Vlastní průběh retrofittingu a modernizací má podobně jako u generálních oprav většinou následující podobu:

 1. Převezení stroje od zákazníka do naší servisní a montážní haly
 2. Demontáž všech strojních skupin a jejich částí
 3. Odmaštění a vyčištění demontovaných částí
 4. Určení míry jejich opotřebení a stanovení technologických postupů pro jejich opravu a renovaci
 5. Oprava a renovace opotřebených dílů a výroba nových dílů
 6. Nákup nových normovaných dílů
 7. Výměna elektro-výzbroje
 8. Doplnění stroje o nové moderní části
 9. Montáž stroje a aplikace nových povrchových úprav
 10. Seřízení stroje a měření jeho výkonnosti a přesnosti
 11. Převezení stroje k zákazníkovi, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy
 12. Předání dokumentace, výchozí revize, prohlášení o shodě a návodů na obsluhu a údržbu

Níže uvádíme některé z příkladů generálních oprav, retrofitingů a modernizací realizovaných naší společností:

 • Generální oprava frézky FA 5B-V
 • Generální oprava radiální vrtačky MAS VR 4A
 • Generální oprava radiální vrtačky MAS V0 32
 • Generální oprava soustruhu TOS SV18 RA
 • Generální oprava soustruhu
 • Generální oprava brusky VOTAN SIP 315
 • Generální oprava brusky GIUSTINA R1
 • Generální oprava brusky CINCINNATI Milacron
 • Generální oprava horizontální vyvrtávačky WH 63-80
 • Generální oprava kotoučové pily SP1
 • Generální oprava dvojité pokosové pily Neu DSG-L
 • Retrofitting jednoúčelové výrobní linky na výroby autobaterií Exide
Novinky
7.7.2022
Digitalizace údržby ve výrobě stavebních strojů

Act-in úspěšně završil jednání s českým závodem největšího amerického výrobce malých stavebních strojů a bude zahajovat jeho digitalizaci v oblasti údržby výrobních strojů.

20.6.2022
ANDON systém pro výrobu automobilů

Těší nás, že Act-in ANDON systém byl úspěšně vybrán pro výrobu automobilů v Kolíně.