Řízení kvality

Aplikace Statistical Quality Control umožnuje inženýrům a manažerům kvality vytváření plánů kvality pro jednotlivé produkty a výrobní operace, vytváření instrukcí pro jednotlivé kontrolní body v těchto plánech a rovněž stanovovat při jakých situacích má ke kontrole dojít, např. při zahájení a ukončení výrobní dávky, nebo při vyrobení každého x-tého násobného kusu, nebo v opakovaných časových periodách.

Tyto informace jsou automaticky zobrazovány na výrobních terminálech operátorům. Jakmile operátor zahájí výrobu daného výrobku nebo výrobní operace, systém ho vizuálně na terminálu automaticky upozorní na existující požadavky z kontrolního plánu, zobrazí mu instrukce a zároveň ho vyzve k zapsání výsledků kontroly zpět do systému, není-li tato informace již poslána do systému automaticky z měřícího zařízení nebo testovací stanice.

Zapsané výsledky se zobrazují on-line inženýrům a manažerům kvality pro jejich celkovou evidenci, analýzu a reporting výsledků.

V případě zjištěné neshody, může operátor vytisknout průvodku a přiložit ji k danému výrobku, aby nedošlo k jeho záměně se shodnými kusy. O neshodě systém informuje rovněž inženýra a manažera kvality, kteří mohou rozhodnout o jeho uvolnění pro další operace, nebo jeho vyřazení do zmetků či zaslání na rework.

Aplikace Statistical Quality Control umožňuje ve spojení s aplikací Plant Monitor také sledovat kritické procesní veličiny a hodnotit a reportovat stabilitu a způsobilost procesu SPC.

Kromě propojení s aplikací Plant Monitor je možné rovněž propojení s ostatními aplikacemi Act-in jako například Maintenance Control, ANDON, Plant View, Field Client, Performance Analyser nebo Production Scheduler.

Novinky
7.7.2022
Digitalizace údržby ve výrobě stavebních strojů

Act-in úspěšně završil jednání s českým závodem největšího amerického výrobce malých stavebních strojů a bude zahajovat jeho digitalizaci v oblasti údržby výrobních strojů.

20.6.2022
ANDON systém pro výrobu automobilů

Těší nás, že Act-in ANDON systém byl úspěšně vybrán pro výrobu automobilů v Kolíně.