Údržba a servis strojů

Průmyslové údržbě a servisu strojů se věnuje naše společnost již více jak 30 let, během nichž vybudovala týmy servisních techniků a inženýrů v Holandsku, Belgii, Německu a v posledních letech rovněž v České republice čítající dohromady přes 650 techniků poskytujících technickou podporu mnoha výrobním společnostem ve strojírenství, elektrotechnice, potravinářství, ve výrobě plastů, v automobilovém průmyslu, v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a řadě dalších odvětvích.

V České republice máme vlastní moderní zázemí v podobě dílny o rozloze 1000m2 v Brně Slatině v bezprostřední blízkosti dálnice D1. Kromě běžného dílenské vybavení máme rovněž v celé hale portálové jeřáby o nosnostech 5 a 10 tun, které velmi zjednodušují manipulaci s těžkými částmi opravovaných strojů.

Klíčovým faktorem jsou pro nás znalosti a zkušenosti našich servisních techniků od mechaniky, přes elektrotechniku až po mechatroniku a programování řídících systémů PLC a CNC.

Naše činnosti můžeme rozdělit na údržbu strojů, servis strojů, střední opravy strojů, retrofitting strojů, modernizace strojů a stěhování strojů.

S tímto komplexním pojetím technické podpory v nás nachází manažeři údržeb a technických úseků hlavní partnery pro zajištění potřebné kapacitní flexibility v počtu disponibilních údržbářů, v provádění kvalitní preventivní údržby, v posuzování technického stavu strojů, diagnostice a odstraňování závad, stejně jako v realizaci středních a generálních oprav, případně ve stěhování strojů.

V souladu s naším vysokým standardem daným mateřskou společností z Holandska dbají našich technici důsledně na dodržování předpisů pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a ochranu životního prostředí, včetně specifických interních norem zákazníků.

Ve spolupráci s vlastním oddělením informačních systémů mohou technici nabídnout rovněž vyspělé systémy pro monitorování strojů, sledování technologických veličin a diagnostiku, včetně kompletních systémů na plánování a řízení údržby nebo řízení skladů náhradních dílů.

Bližší informace k jednotlivým činnostem jsou uvedeny na příslušných stránkách.

 

 

 

Novinky
19.8.2021
Nový projekt digitalizace v Polsku

Act-in CZ pokračuje v úspěšném mezinárodním působení získáním nového projektu digitalizace výroby v automobilovém průmyslu v Polsku.

1.8.2021
Nová etapa digitalizace v leteckém průmyslu

Na první úspěšnou etapu implementace on-line monitorování CNC strojů se světový výrobce leteckých motorů rozhodl navázat rozšířením systému Act-in na další stroje.