Údržba strojů

Předcházení poruch efektivní údržbou je pro oddělení údržby našich zákazníků klíčovou úlohou, a proto vítají spolupráci s naší společností, která jim umožňuje flexibilně doplňovat vlastní týmy údržbářů o naše zkušené techniky podle jejich aktuálních potřeb, díky čemuž se nemůže u zákazníků stát, že by nebyla prováděna řádně údržba z důvodů nedostatečných kapacit údržbářů.

Flexibilní využívání techniků Act-in je zejména praktické při dočasných absencích vlastních údržbářů z důvodů jejich dovolených nebo nemocí.

Typická potřeba rozšíření týmu údržby nastává v době zimních a letních odstávek výroby, během kterých se musí provést v krátké době řada plánovaných oprav a půlročních nebo ročních preventivních prohlídek výrobních zařízení.

Preventivní prohlídky zařízení jsou další důležitou součástí využívaných služeb zákazníky Act-in. Naši technici mohou na začátku posoudit aktuální technický stav zařízení, a v souladu se strategií údržby daného podniku navrhnout optimální plán preventivní údržby s detailním rozpisem činností, intervalů jejich provádění a časových odhadů. Dle těchto plánů nebo již existujících plánů zákazníka mohou technici Act-in provádět pravidelné prohlídky strojů. Během prohlídek mohou rovnou doplňovat maziva nebo provozní kapaliny a provádět drobné opravy a seřízení. Zjištěné závady zapíší do protokolu o provedené prohlídce stroje a předají ho zákazníkovi. Má-li zákazník následně zájem, rádi zjištěné závady odstraníme formou plánovaných oprav. O provedených prohlídkách a plánu následujích prohlídek vedou technici Act-in evidenci, kterou předkládají zákazníkům, aby zákazníci měli transparentní přehled a kontrolu nad prováděnou údržbou a stavem svých strojů.

Evidence může být vedena ve vlastním informačním systému zákazníka nebo v našem profesionálním systému na řízení a plánování údržby Act-in Maintenance Control.

V programech preventivní údržby provádíme i údržbu a výměnu maziv a provzních kapalin dle mazacích plánů a diagnostik stavu kapalin, včetně jejich filtrace nebo doplňování novými kapalinami dle koncepce Total Fluid Management (TFM).

Podmínky spolupráce mohou být dohodnuty ve formě smluvního servisu a údržby (SLA – Service Level Agreement), který bývá typický pro programy externí údržby.

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.