Plant View - vizualizace výroby na obrazovkách

Aplikace Plant View umožňuje vizualizaci aktuálních informací o stavu strojů a výrobních linek na velkoplošných obrazovkách ve výrobních halách, kancelářích mistrů, odděleních údržby, logistiky a kvality, a tím je zajištěno včasné informování všech účastníků výrobního procesu o událostech vyžadujících jejich pozornost, umožňující jim rychlý zásah.

Mezi takové události patří neplánované prostoje strojů s rozlišením jejich příčin a počítáním délky trvání, snížení rychlosti strojů proti normě, výskyt neshodných výrobků, chybějící obsluha na pracovišti, chybějící materiál, chybějící přípravky, nebo porucha zařízení. Kromě aktuálního stavu je možné zobrazovat průběhy výrobních i technologických parametrů, jako například dobu seřizování stroje nebo reakční dobu na hlášení ze systému Andon.

Na jedné obrazovce je možné zobrazovat výsledky jednoho i více strojů a dát tak možnost pracovníkům na strojích vzájemně si porovnávat svoje výsledky a plnění plánů, což přirozeně podněcuje soutěživost a zvyšuje efektivní využití strojů a produktivitu.

Dostupnost jednotných informací všem pracovníkům zároveň zlepšuje jejich vzájemnou komunikaci, eliminuje konfliktní situace a umožňuje se soustředit na řešení problému místo na diskutování o protichůdných informacích o dané situaci z různých informačních zdrojů „Jedna data—jedna pravda”. Kromě vizualizace na velkoplošných obrazovkách je možné stejné zobrazení spustit na tabletech a počítačích.

Systém může být také doplněn automatickým posíláním SMS a e-mailů, aby byla podpořena možnost rychlé reakce příslušných pracovníků.

Aplikace Plant View může fungovat samostatně a nebo může být propojena s dalšími aplikacemi Act-in jako například ANDON, Field Client, Performance Analyser, Maintenance Control, Production Scheduler nebo Statistical Quality Control.

Novinky
12.5.2023
Monitorování CNC strojů v leteckém průmyslu

Act-in MES systém zvítězil ve výběrovém řízení na projekt digitalizace, monitorování a zvyšování efektivity výroby komponent pro leteckých průmysl a high-tech přístrojů.

27.4.2023
Act-in MES a soutěž Eurovize

Výroba osvětlovací techniky českého výrobce ROBE Lighting používaná na soutěžích Eurovize a dalších významných světových akcí bude využívat ve své digitalizaci Act-in MES.