BOS, spol. s.r.o

Ing. Jana Redková

Aplikace Act-in Performance Analyser nám poskytuje objektivnější informace o využití kapacit našich strojů a pomáhá nám v efektivním řízení výrobních procesů.

BOS, spol. s.r.o