Daikin Device Czech Republic s.r.o.

Jaroslav FOITL

Informačním systémem Maintenance Control jsme úspěšně nahradili kompletní evidenci provozní údržby v MS Excel. Důležitým faktorem bylo napojení na již stávající Andon systém, se kterým je MC propojen a stal se stěžejním pro řízení údržby. Dosáhli jsme výrazných časových a finančních úspor a zvýšili jsme efektivitu každodenních pracovních úkolů na všech stupních řízení. MC nám výrazně urychlil provádění analýz, reportů a sdílení informací o stavu zařízení s ostatními odděleními.

Daikin Device Czech Republic s.r.o.