KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Libor Vykoupil

Aplikace Maintenance Control se u nás stala základním informačním systém pro dennodenní práci oddělení údržby a díky podpoře vedení společnosti získala tato aplikace rovněž aktivní uživatele jak v oblasti výroby, tak i například kvality a dalších oddělení a byla následně doplněná i o aplikaci Performance Analyser pro monitorování výroby a sledování OEE, včetně interface na plánování výroby v ERP MfGPro.

KOMPAN Czech Republic s.r.o.