Nedcon Bohemia, s.r.o.

Jan Ryšavý

Výrobní informační systém Act-in nám pomohl zavést systematičtější přístup při sledování výroby a evidenci technických zásahů v oddělení údržby. Systém vyžaduje aktivní přístup operátorů linek i supervizorů, což vede k vyšší kvalitě informací v porovnání se systémem ručně psaných reportů přepisovaných do Excel tabulí. Dlouhodobě sbírané informace nám pak slouží pro denní, měsíční a roční vyhodnocování prostojů a jejich příčin.

Nedcon Bohemia, s.r.o.