NORMA Czech, s.r.o.

Tomáš Malina

Informační systém Maintenance Control se v naší společnosti stal nedílnou a nepostradatelnou součástí oddělení údržby. Díky výborně fungujícímu informačnímu systému Maintenace Control a technické podpoře ACT-IN vedení naší společnosti zavádí instalace systému Performance Analyser pro monitorování efektivity výroby.

NORMA Czech, s.r.o.