Reference

Těší a zároveň nás zavazuje důvěra našich zákazníků, která nám přinesla stovky úspěšných zakázek a projektů v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém, plastikářském, potravinářském, nábytkářském, obalovém nebo chemickém průmyslu.

Řekli o nás

Aplikace Maintenance Control se u nás stala základním informačním systém pro dennodenní práci oddělení údržby a díky podpoře vedení společnosti získala tato aplikace rovněž aktivní uživatele jak v oblasti výroby, tak i například kvality a dalších oddělení a byla následně doplněná i o aplikaci Performance Analyser pro monitorování výroby a sledování OEE, včetně interface na plánování výroby v ERP MfGPro.

Libor Vykoupil
KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Společnost Act-in jsme si vybrali ve výběrovém řízení na implementaci OEE systému pro lisovnu plastů především z důvodu dobrých referencí od společností, které již zmíněný systém implementovali. Tento fakt byl navíc podpořen flexibilitou celého systému s možností dodatečného a jednoduchého rozšíření o další moduly, rozumnou cenou a termíny implementace. Samozřejmostí byla možnost referenční návštěvy a profesionální jednání celého týmu. Na základě velmi dobré zkušenosti jsme později OEE systém rozšířili i do střediska obrábění a v rámci projektu zlepšení údržby jsme se nakonec rozhodli aplikovat i modul Maintenance Control – systém pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby. Ještě před implementací samotného systému jsem uvítali možnost komplexního auditu údržby, který potvrdil, že společnost Act-in není pouhým instalátorem nabízených aplikací, ale poskytuje komplexní služby podpořené velmi dobrou odbornou způsobilostí v dané problematice.

Tomáš Žďárek
Stanley Black & Decker, Inc.

Informační systém Maintenance Control se v naší společnosti stal nedílnou a nepostradatelnou součástí oddělení údržby. Díky výborně fungujícímu informačnímu systému Maintenace Control a technické podpoře ACT-IN vedení naší společnosti zavádí instalace systému Performance Analyser pro monitorování efektivity výroby.

Tomáš Malina
NORMA Czech, s.r.o.

Přečtěte si, co o nás řekli další klienti